Proceeding: ZPU.272.3.2021 Oczyszczanie przykrawężnikowe dróg, ulic, ciągów pieszych i pieszo–rowerowych wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego.

Deadlines:
Published : 23-02-2021 13:39:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu ZPU.272.3.2021.pdf pdf 134.19 2021-02-23 13:39:00 Proceeding
SWZ_ZPU.272.3.2021.doc doc 363 2021-02-23 13:39:00 Proceeding
SWZ_ZPU.272.3.2021-skan.pdf pdf 2338 2021-02-23 13:39:00 Proceeding
Załączniki nr 1-8 - ZPU.3.2021.zip zip 461.01 2021-02-23 13:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZPU.3.2021.docx docx 26.37 2021-03-04 10:38:12 Public message
wybór ofert ZPU.3.2021.docx docx 31.86 2021-03-08 13:34:16 Public message
wybór ofert ZPU.3.2021.pdf pdf 138.11 2021-03-08 13:34:16 Public message
Wyjaśnienie_treści_SWZ_26-02-2021.docx docx 21.28 2021-02-26 12:06:21 Public message
Wyjaśnienie_treści_SWZ_26-02-2021.pdf pdf 298.5 2021-02-26 12:06:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZPU.3.2021-skan.pdf pdf 213.92 2021-03-04 10:38:12 Public message

Announcements

2021-03-08 13:34 Katarzyna Łysek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór ofert ZPU.3.20 [...].docx

wybór ofert ZPU.3.20 [...].pdf

2021-03-04 10:38 Edyta Kaczyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 170 060,87 zł.
2021-02-26 12:06 Edyta Kaczyńska Zamawiający przekazuje w załączeniu pismo dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienie_treści_S [...].docx

Wyjaśnienie_treści_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429