Proceeding: P/2/2021 Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego pierwotnych i rewizyjnych

Zamówienia Publiczne
Szpital Powiatowy w Piszu
Deadlines:
Published : 23-02-2021 13:35:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1 do SWZ.odt odt 11.91 2021-02-23 13:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.48 2021-02-23 13:35:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ - załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 15.71 2021-02-23 13:35:00 Proceeding
PROJEKT UMOWY - załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 104.3 2021-02-23 13:35:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 437.44 2021-02-23 13:35:00 Proceeding
WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - załącznik nr 3 do SWZ.odt odt 17.97 2021-02-23 13:35:00 Proceeding
FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 2 do SWZ.xls xls 48 2021-02-23 13:35:00 Proceeding
Informacja_o_wyborze_oferty_kierowana_na stronę www.pdf pdf 37.01 2021-03-11 10:19:54 Public message
Odpowiedzi na pytania.odt odt 6.22 2021-03-02 07:36:42 Public message
Informacja_z_Otwarcia_ofert.pdf pdf 553.07 2021-03-04 11:25:51 Public message
1._informacja_o_maksymalnej_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 28.68 2021-02-23 13:35:00 Public message

Announcements

2021-03-11 10:19 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-03-04 11:25 Zaopatrzenie Pisz Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_Otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w załączniku

1._informacja_o_maks [...].pdf

2021-03-02 07:36 Zaopatrzenie Pisz Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytani [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 363