Proceeding: 10/BZP-U.510.8/2021/KW „Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019”.

Deadlines:
Published : 23-02-2021 12:42:00
Placing offers : 17-05-2021 12:00:00
Offers opening : 17-05-2021 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.02.2021r.pdf pdf 117.66 2021-02-23 12:42:00 Proceeding
2.SWZ.pdf pdf 230.58 2021-02-23 12:42:00 Proceeding
3.OPZ.pdf pdf 123.66 2021-02-23 12:42:00 Proceeding
4. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 342.47 2021-02-23 12:42:00 Proceeding
5. Załączniki do OPZ.zip zip 49954.65 2021-02-23 12:42:00 Proceeding
6.Dokumenty edytowalne.docx docx 36.36 2021-02-23 12:42:00 Proceeding
7.Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.xlsx xlsx 21.36 2021-02-23 12:42:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.03.2021r.pdf pdf 58.66 2021-03-12 12:55:51 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2 z dnia 12.03.2021r.pdf pdf 99.45 2021-03-12 12:59:30 Public message
Uzgodnienia do Krasickiego.zip zip 6994.91 2021-03-12 12:59:30 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.03.2021r.pdf pdf 75.18 2021-03-23 13:33:43 Public message
Warunki GZDiZ.pdf pdf 3482.02 2021-03-23 13:33:43 Public message
Decyzja na wycinkę.pdf pdf 234.09 2021-03-23 13:33:43 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 30.03.2021 r.pdf pdf 86.82 2021-03-30 15:22:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2021r.pdf pdf 34.92 2021-03-30 15:22:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 02.04.2021r..pdf pdf 80.06 2021-04-02 12:23:29 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.04.2021r.pdf pdf 112.43 2021-04-06 13:25:07 Public message
Załączniki.zip zip 35661.04 2021-04-06 13:25:07 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 09.04.2021r.pdf pdf 90.61 2021-04-09 08:11:48 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.04.2021r.pdf pdf 93.33 2021-04-13 09:26:10 Public message
Uzgodnienia z gestorami.zip zip 14386.74 2021-04-13 09:26:10 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.04.2021r.pdf pdf 78.39 2021-04-26 08:06:14 Public message
Zmiana treści SWZ Nr 2 z dnia 23.04.2021 r.pdf pdf 87.36 2021-04-23 12:39:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.04.2021r.pdf pdf 34.93 2021-04-23 12:39:48 Public message

Announcements

2021-04-26 08:06 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.04.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-23 12:39 Katarzyna Wyka Zmiana treści SWZ z dnia 23.04.2021r.

Zmiana treści SWZ Nr [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-13 09:26 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.04.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Uzgodnienia z gestor [...].zip

2021-04-09 08:11 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 09.04.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-06 13:25 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.04.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załączniki.zip

2021-04-02 12:23 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 02.04.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-03-30 15:22 Katarzyna Wyka Zmiana treści SWZ z dnia 30.03.2021r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-23 13:33 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.03.2021r.

Wyjaśnienia treści [...].pdf

Warunki GZDiZ.pdf

Decyzja na wycinkę.p [...].pdf

2021-03-12 12:59 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2 z dnia 12.03.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Uzgodnienia do Krasi [...].zip

2021-03-12 12:55 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.03.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1724