Proceeding: Or.272.1.2021 Nadzór inspektorski nad digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB gmin: Słaboszów, oraz jednego obrębu Racławice gminy Racławice

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 22-02-2021 15:33:00
Placing offers : 04-03-2021 11:00:00
Offers opening : 04-03-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Nadzór nad digitalizacją -Or.272.1.2021.docx docx 111.14 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Or.272.1.2021.docx docx 65.54 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór umowy Or.272.1.2021.docx docx 64.48 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dotyczace spełnienia warunków udziału oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania Or. 272.1.2021.docx docx 55.78 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych Or.272.1.2021.docx docx 54.01 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wskazanie osoby i wykaz zadań nadzorowanych Or.272.1.2021.docx docx 56.89 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie RODO Or.272.1.2021.docx docx 750.13 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Or.272.1.2021.docx docx 817.66 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7.1 Warunki techniczne Or.272.1.2021.docx docx 928.38 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7.2 Wzor protokolu kontroli Or.272.1.2021.docx docx 790.02 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych Or.272.1.2021.docx docx 753.46 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz rozbieżności Or.272.1.2021.docx docx 65.64 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.24 2021-02-22 15:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert Or.272.1.2021.docx docx 19.27 2021-03-04 13:16:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 62.37 2021-03-05 13:27:12 Public message

Announcements

2021-03-05 13:27 Magdalena Oczkowicz W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Magdalena Oczkowicz

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-04 13:16 Magdalena Oczkowicz Dzień dobry
W załączeniu udostępniamy informację z otwarcia ofert postępowania Or.272.1.2021 pn. „Nadzór inspektorski nad digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB gmin: Słaboszów, oraz jednego obrębu Racławice gminy Racławice"

Magdalena Oczkowicz

Informacja z otwarci [...].docx

2021-03-04 11:00 Buyer message wartość zamówienia 70000,00 zł netto
2021-03-04 07:58 Magdalena Oczkowicz Starostwo Powiatowe w Miechowie informuje, że otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie odbywać bez fizycznego udziału osób zainteresowanych i będzie transmitowane na żywo w internecie. Uruchomiony został system do przeprowadzenia otwarcia ofert dla obsługi zamówień publicznych Powiatu Miechowskiego: W celu możliwości oglądania otwarcia należy wejść na poniższy link: https://panel.isesja.pl/b/ire-reg-fnh oraz wpisać kod dostępu: 093370 w polu, gdzie system prosi o podanie imienia proszę podać: Imię i Nazwisko. Będzie ono prezentowane przy obrazie z kamery podczas wideokonferencji.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 529