Proceeding: 281.5.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinka sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków w rejonie Ujęcia Wody i SUW „Krzywe Błota”

Deadlines:
Published : 19-02-2021 11:54:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku, w prowadzonym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z  2019 r. poz. 1843).

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku opublikowany został na stronie internetowej Zamawiającego – www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce „przetargi”.

Warunki udzielenia zamówienia ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Warunki Udzielenia Zamówienia.pdf pdf 556.29 2021-02-19 11:54:00 Proceeding
załączniki1,2, 3, 4, 5.doc doc 97 2021-02-19 11:54:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 85.39 2021-02-19 11:54:00 Proceeding
wynik.pdf pdf 28.22 2021-03-08 13:15:37 Public message
Mapka z zaznaczoną planowana lokalizacją kanalizacji tłocznej .png png 801.51 2021-02-26 11:37:23 Public message
informacja 5.pdf pdf 65.93 2021-03-04 10:25:35 Public message

Announcements

2021-03-08 13:15 Mieczysław Małkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wynik.pdf

2021-03-04 10:25 Anna Puchalska Informacja o złożonych ofertach

informacja 5.pdf

2021-02-26 11:37 Mieczysław Małkiewicz Treść pytania zadanego przez jednego z potencjalnych Wykonawców:
Proszę o wskazanie orientacyjnego przebiegu planowanej sieci kanalizacji tłocznej z lokalizacją przepompowni i punktu włączenia do istniejącej sieci.
Odpowiedź Zamawiającego:
Na załączonej mapce zaznaczono orientacyjny przebieg planowanej sieci kanalizacji tłocznej. Lokalizację przepompowni powinien zaprojektować Wykonawca.

Mapka z zaznaczoną p [...].png

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinka sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków w rejonie Ujęcia Wody i SUW „Krzywe Błota” według opisu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 482