Proceeding: SPW.272.10.2021 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Zielonka

Deadlines:
Published : 19-02-2021 09:44:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie (10).pdf pdf 422.72 2021-02-25 14:47:42 Proceeding
swz 10.docx docx 113.28 2021-02-25 14:48:09 Proceeding
Warunki techniczne Zielonka.doc doc 51 2021-02-25 14:48:15 Proceeding
zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf pdf 370.5 2021-03-15 10:29:51 Public message
odp.pdf pdf 198.59 2021-03-01 10:32:16 Public message
zmiana.pdf pdf 34.24 2021-03-01 10:32:16 Public message
odp2.pdf pdf 64.68 2021-03-02 08:40:11 Public message
modyfikacja.pdf pdf 91.55 2021-03-03 14:26:31 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.docx docx 14.48 2021-03-04 09:47:24 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.docx docx 16.6 2021-03-04 11:33:30 Public message
ogłoszenie (10).pdf pdf 422.72 2021-02-19 09:44:00 Public message
swz 10.docx docx 113.28 2021-02-19 09:44:00 Public message
Warunki techniczne Zielonka.doc doc 51 2021-02-19 09:44:00 Public message

Announcements

2021-03-15 10:29 Ewa Łuczyk Rozstrzygnięcie postępowania

zawiadomienie o rozs [...].pdf

2021-03-04 11:33 Ewa Łuczyk Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].docx

2021-03-04 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 120.000,00 zł

ogłoszenie (10).pdf

swz 10.docx

Warunki techniczne Z [...].doc

2021-03-04 09:47 Ewa Łuczyk Informacja o maksymalnej kwocie przeznaczonej na zamówienie

informacja_o_maksyma [...].docx

2021-03-03 14:26 Ewa Łuczyk Modyfikacja SWZ

modyfikacja.pdf

2021-03-02 08:40 Ewa Łuczyk Odpowiedzi

odp2.pdf

2021-03-01 10:32 Ewa Łuczyk Odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

odp.pdf

zmiana.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 600