Proceeding: 16/2021/TP/DZP Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Deadlines:
Published : 18-02-2021 18:29:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 15:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.11 2021-02-18 18:29:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 6198.87 2021-02-18 18:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 120.5 2021-02-18 18:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 59.5 2021-02-18 18:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 60.5 2021-02-18 18:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 57.5 2021-02-18 18:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc.pdf pdf 354.49 2021-02-18 18:29:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 313.99 2021-04-08 09:30:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty NR 1.pdf pdf 821.16 2021-04-08 09:30:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.06 2021-02-25 13:11:14 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 340.31 2021-02-25 13:11:14 Public message
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 327.65 2021-03-01 16:54:33 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 121 2021-03-01 16:54:33 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 354.25 2021-03-01 16:57:37 Public message
Zmieniony,Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 60 2021-03-01 16:57:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 548.36 2021-03-05 16:41:58 Public message

Announcements

2021-04-08 09:30 Sylwia Niemiec
Zawiadomienie o wyborze Nr 1 oraz unieważnienie.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-05 16:41 Sylwia Niemiec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w złotych:
Nr Części kwota
1. 6 500,00
2. 3 200,00
3. 17 343,00

2021-03-01 16:57 Sylwia Niemiec Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zmieniony,Załącznik [...].doc

2021-03-01 16:54 Sylwia Niemiec Zmiana SWZ

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2021-02-25 13:11 Sylwia Niemiec Zawiadomienie o zmianie terminu związania ofertą, składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581