Proceeding: PP/8/2021 Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków A i B przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy, PP/8/2021

Deadlines:
Published : 17-02-2021 12:02:00
Placing offers : 03-03-2021 13:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:00:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków A i B przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy

Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 03.03.2021 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków A i B przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 326.33 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 44 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 354.5 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt Wykonawczy wraz z uzgodnieniami, projekt zieleni.zip zip 45027.97 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Karta gwarancji.doc doc 39 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 29 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 20.37 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formulatrza oferty - Wykaz osób.docx docx 20.81 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Harmonogram rzeczowo - finasowy - wzór.xlsx xlsx 27.48 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy - wzór.docx docx 593.42 2021-02-17 12:02:00 Proceeding
Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych - wzór.docx docx 95.43 2021-02-17 12:02:27 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy poprawiony.pdf pdf 353.43 2021-02-26 13:51:29 Proceeding
2021-02-26 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1033.29 2021-02-26 13:51:08 Public message
Rys_nr_1_PZT_sieć_ciepłownicza_MDCP_2021_01_15_PBW Model.pdf pdf 636.79 2021-02-26 13:51:08 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy poprawiony.pdf pdf 353.43 2021-02-26 13:51:08 Public message
2021-03-11 informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 118.35 2021-03-11 13:01:19 Public message

Announcements

2021-03-11 13:01 Magdalena Urban 2021-03-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-03-11 informacj [...].pdf

2021-02-26 13:51 Agata Budzyńska W dniu 25.02.2021 r. do postępowania wpłynęły pytania.
Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajdują się w załącznikach:

2021-02-26 Pytania i [...].pdf

Rys_nr_1_PZT_sieć_ci [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków A i B przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty -Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 3 do Formularza oferty -Wykaz osób Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru (0)
Unlock the form

The number of page views: 907