Proceeding: DL.4251.4.2021.AWP Wycinka i prześwietlenie drzew z terenu 8 Wspólnot Mieszkaniowych

Agnieszka Wojtal-Popko
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 17-02-2021 10:30:00
Placing offers: 23-02-2021 12:00:00
Opening offers : 23-02-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju działając w imieniu nw. Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie 1: Wycinkę 3 szt. drzew gatunek świerk pospolity wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 9 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 1164/61). Metoda wycinki: dowolna; wymagane frezowanie korzeni

i/lub*

Zadanie 2: Wycinkę 1 szt. drzewa gatunek jesion wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 8-10 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 1173/57). Metoda wycinki: dowolna; wymagane frezowanie korzeni

i/lub*

Zadanie 3: Wycinkę 1 szt. drzewa gatunek świerk wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 5 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 1164/61). Metoda wycinki: dowolna; wymagane frezowanie korzeni

i/lub*

Zadanie 4: Wycinkę 1 szt. drzewa gatunek świerk wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 1210/61). Metoda wycinki: dowolna; wymagane frezowanie korzeni

i/lub*

Zadanie 5: Wycinkę 2 szt. drzew gatunek: 1 szt. świerk oraz 1 szt. lipa wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 327/29). Metoda wycinki: dowolna; wymagane frezowanie korzeni

i/lub*

Zadanie 6: Wycinkę 1 szt. drzewa gatunek świerk wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej 1000-Lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 865/61). Metoda wycinki: dowolna; wymagane frezowanie korzeni

i/lub*

Zadanie 7: Korekcję koron 6 szt. drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Śląska 27-29-31 w Jastrzębiu-Zdroju: 2 szt. gatunek modrzew, 2 szt. gatunek magnolia, 1 szt. gatunek kasztan, 1 szt. gatunek lipa. Metoda: dowolna; w przypadku braku możliwości dojazdu (teren nieutwardzony, zieleń) prace należy wykonać metodą alpinistyczną

i/lub*

Zadanie 8: Korekcję 4 szt. drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej 1000-Lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju: 4 szt. gatunek lipa. Metoda: dowolna; w przypadku braku możliwości dojazdu (teren nieutwardzony, zieleń) prace należy wykonać metodą alpinistyczną.

*Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, tj. można złożyć ofertę na wybrane zadanie.


2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Drewno po wycince zostanie odebrane we własnym zakresie przez osoby zainteresowane, które wcześniej złożyły stosowne podanie. W przypadku braku zainteresowania Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie: do przewiezienia i rozładowania na magazynie MZN przy ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju pni drzew, w terminie uzgodnionym z magazynierem p. Joanną Gawron – tel. 32 47 63 633 / 32 47 525 97 wew. 41, natomiast pozostałe – drobne gałęzie, liście, trociny należy we własnym zakresie i na własny koszt usunąć.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 2 dni przed wykonaniem usługi dokonać wizji z administratorem
w celu oznakowania drzew wskazanych do wycinki, a także na co najmniej 2 dni przed wykonaniem usługi na danym rejonie do powiadomienia na adres e-mailowy:
da@mznjastrzebie.pl właściwego administratora nadzorującego wykonanie prac, a ponadto powiadomić telefonicznie administratora bezpośrednio przed wejściem na rejon.

2.3. Drobne gałęzie, liście, trociny po korekcji należy we własnym zakresie i na własny koszt usunąć.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia terenu, na którym wykonywał prace do stanu pierwotnego.

2.5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty).

2.6. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym Zaproszeniu, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy uwzględnić je w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.


3. Termin realizacji: maksymalnie do 10.03.2021 r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zaproszenie.pdf pdf 168.89 2021-02-17 10:30:00 Proceeding
DL.4251.4.2021.AWP odpowiedź.pdf pdf 241.56 2021-02-19 13:38:59 Public message
Śląska1 5166.92 2021-02-19 13:38:59 Public message
Śląska2 5590.24 2021-02-19 13:38:59 Public message
Śląska3 5877.46 2021-02-19 13:38:59 Public message
Śląska4 5917.52 2021-02-19 13:38:59 Public message
Śląska5 5752.7 2021-02-19 13:38:59 Public message
Śląska6 5656.2 2021-02-19 13:38:59 Public message
DL.4251.4.2021.AWP ogłoszenie.pdf pdf 692.44 2021-02-26 12:13:08 Public message

Announcements

2021-02-26 12:13 Agnieszka Wojtal-Popko Witam,
w załączeniu przesyłam ogłoszenie wyników postępowania na wycinkę i prześwietlenie drzew z terenu 8 WM.
Pozdrawiam

DL.4251.4.2021.AWP o [...].pdf

2021-02-19 13:38 Agnieszka Wojtal-Popko Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie do postępowania.
Pozdrawiam

DL.4251.4.2021.AWP o [...].pdf

Śląska1

Śląska2

Śląska3

Śląska4

Śląska5

Śląska6

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 NIE DOTYCZY - Proszę wypełnić Formularz ofertowy na wybrane zadanie należy podać ceny w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zaproszenia). Kwota podana w pozycji "cena" nie będzie brana pod uwagę. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Ofertowy - Proszę o wypełnienie oraz dołączenie Formularza Ofertowego - Załącznik 1 do Zaproszenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Termin realizacji - do 10.03.2021 - proszę o potwierdzenie (0)
Unlock the form

The number of page views: 271