Proceeding: 2021/BZP 00007987/01 Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice

Deadlines:
Published : 17-02-2021 09:42:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9.zip zip 3498.58 2021-02-17 09:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.02.2021r..pdf pdf 130.94 2021-02-17 09:42:00 Proceeding
SWZ.docx docx 61.54 2021-02-17 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 46.52 2021-02-17 09:42:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3,4,5,6.docx docx 40.37 2021-02-17 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7.docx docx 41.65 2021-02-17 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8.pdf pdf 140.88 2021-02-17 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 10.zip zip 716.64 2021-02-17 09:42:00 Proceeding
Unieważnienie.pdf pdf 59.72 2021-03-12 12:50:22 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ.docx docx 17.56 2021-02-25 12:06:04 Public message
Zmiana SWZ.zip zip 822.93 2021-02-25 12:06:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 14.65 2021-03-04 12:00:51 Public message

Announcements

2021-03-12 12:50 Grzegorz Bohaterewicz Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie.pdf

2021-03-04 12:00 Grzegorz Bohaterewicz Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.03.2021r. o godzinie 10:30

Informacja z otwarci [...].docx

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 180.000 PLN brutto.
2021-02-25 12:06 Grzegorz Bohaterewicz W załączeniu:
1.Pytania i odpowiedzi do treści SWZ
2.Zmiana treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Zmiana SWZ.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 728