Proceeding: RGI.271.6.2021 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz. nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka

Ewa Dziedzic
Gmina Świlcza Department: Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 16-02-2021 20:59:00
Placing offers : 05-03-2021 10:00:00
Offers opening : 05-03-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RGI.271.6.2021_Siec_wod_RW.7z 7z 64245.77 2021-02-16 20:59:00 Proceeding
RGI.271.6.2021_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_253.2.pdf pdf 1304.3 2021-03-19 21:27:58 Public message
RGI.271.6.2021_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_253.2.pdf pdf 1589.64 2021-03-19 14:21:39 Public message
RGI.271.6.2021_informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf pdf 144.39 2021-03-05 12:17:46 Public message

Announcements

2021-03-19 21:27 Ewa Dziedzic Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - prawidłowa wersja.

RGI.271.6.2021_infor [...].pdf

2021-03-19 14:21 Ewa Dziedzic Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

RGI.271.6.2021_infor [...].pdf

2021-03-05 12:17 Ewa Dziedzic Informacja o złożonych ofertach.

RGI.271.6.2021_infor [...].pdf

2021-03-05 09:38 Ewa Dziedzic Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 191 152,52 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691