Proceeding: ROPS.X.2205.2.2021 Zaproszenie do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19

Deadlines:
Published : 16-02-2021 13:54:00
Placing offers: 19-02-2021 23:59:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Supply

Requirements and specifications

Zaproszenie do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z przeciwdziałaniem  COVID-19 na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Środowiskowych Domów Samopomocy  z terenu województwa wielkopolskiego .  

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulację kosztów z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunkowym – Załącznik nr 2 .

III.  Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 19.02.2021 r.  do godz. 23.59 na adres e-mail: agnieszka.chudziak@rops.poznan.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 61 8567 318 lub zadając pytanie za pomocą platformy zakupowej (przycisk dolnym rogu formularza elektronicznego „Wyślij wiadomość”).

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków projektu partnerskiego, pt. „Kooperacja efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania 5 pn.: Wsparcie wybranych podmiotów z obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej i Ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy. Podane ceny posłużą jedynie do oszacowania wartości poszczególnych zamówień.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 747.28 2021-02-16 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz cenowy.docx docx 244.85 2021-02-16 13:54:00 Proceeding

Announcements

2021-02-19 12:00 Agnieszka Chudziak Pozostałe odpowiedzi w sprawie dozowników
pyt.: Czy Zamawiający dopuści dozownik o konstrukcji stalowej pokrytej tworzywem ABS, co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego, ponieważ dozownik jest bardziej stabilny?

odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania.
2021-02-19 11:12 Agnieszka Chudziak POZOSTAŁE ODPOWIEDZI DO DEKONTAMINATORÓW

1.Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dekontaminacji powietrza o wym. wys. 15,15 cm x szer. 16,51 cm x gł. 17,78 cm ?

odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o mniejszych lub zbliżonych wymiarach do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł przeznaczony do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Oferowane na rynku urządzenia do dekontaminacji nie służą do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia chorób, urazów czy upośledzeń ani do badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego. Służą wyłącznie do oczyszczania i dekontaminacji powietrza. Nie są w związku z tym wyrobami medycznymi w rozumieniu powołanej ustawy i nie podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych a wpisanie ich do rejestru URWM jest nadinterpretacją tego zakresu, co może skutkować w przyszłości roszczeniami podatkowo skarbowymi ze względu na stosowanie niewłaściwej stawki podatku Vat . W konsekwencji obiektywnie niemożliwe jest spełnienie w odniesieniu do przedmiotowego urządzenia Państwa wymogu odnośnie do potwierdzenia jego zgłoszenia jako wyrobu medycznego.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu rejestracji urządzenia w URWM i dopuszczenie urządzeń posiadających certyfikat Ce .

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu rejestracji urządzenia jako wyrób medyczny.
2021-02-19 07:33 Agnieszka Chudziak W związku z pytaniami z dnia 18.02.2021:
"Poz. 7 - Dekontaminator - urządzenie do plazmowej dekontaminacji powietrza - 138 sztuk
1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł przeznaczony do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Oferowane na rynku urządzenia do dekontaminacji nie służą do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia chorób, urazów czy upośledzeń ani do badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego. Służą wyłącznie do oczyszczania i dekontaminacji powietrza. Nie są w związku z tym wyrobami medycznymi w rozumieniu powołanej ustawy i nie podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych a wpisanie ich do rejestru URWM jest nadinterpretacją tego zakresu, co może skutkować w przyszłości roszczeniami podatkowo skarbowymi ze względu na stosowanie niewłaściwej stawki podatku Vat . W konsekwencji obiektywnie niemożliwe jest spełnienie w odniesieniu do przedmiotowego urządzenia Państwa wymogu odnośnie do potwierdzenia jego zgłoszenia jako wyrobu medycznego.
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu rejestracji urządzenia w URWM i dopuszczenie urządzeń posiadających certyfikat Ce .
2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia normy ISO, są normami wystawianymi dla Firm, a nie dla urządzeń, gdyż ich nie dotyczą.
Norma ISO 9001 dotyczy zarządzania systemem jakości w firmie
Norma ISO 14001 dotyczy zarządzania systemem zarządzania środowiskowego firmy
Norma OHSAS 18001 to norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w firmie
W związku z powyższym prosimy o rezygnację z w/w norm i usunięcie ich z opisu przedmiotu zamówienia . Wnosimy o możliwość zaoferowania urządzeń posiadających certyfikat CE mówiący o dopuszczeniu ich na rynku europejskim .
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dekontaminacji powietrza o wym. wys. 15,15 cm x szer. 16,51 cm x gł. 17,78 cm ?

Poz. 8 Automatyczny dozownik do bezdotykowej dezynfekcji rąk - 276 sztuk
1. Czy Zamawiający dopuści dozownik o konstrukcji stalowej pokrytej tworzywem ABS, co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego, ponieważ dozownik jest bardziej stabilny ?
2. Czy Zamawiający dopuści dozownik ze zbiornikiem o pojemności 900 ml co nieznacznie odbiega od opisanej przez Zamawiającego pojemności ?
3. Czy Zamawiający dopuści dozownik o stabilnej podstawie bez możliwości regulacji wysokości ? "

Zamawiający odpowiada:
Pytania odnośnie pkt 8 - Dozownik

pyt. Czy Zamawiający dopuści dozownik o stabilnej podstawie bez możliwości regulacji wysokości ?

odp.: Zamawiający nie dopuszcza stojaka bez regulacji wysokości.

pyt.:Czy Zamawiający dopuści dozownik ze zbiornikiem o pojemności 900 ml co nieznacznie odbiega od opisanej przez Zamawiającego pojemności ?

odp.: Jeśli produkt spełnia wszystkie pozostałe wymogi Zamawiający dopuszcza pojemność 900 ml.


pytania odnośnie Dekontaminatora:

pytanie:
Podane w opisie przedmiotu zamówienia normy ISO, są normami wystawianymi dla Firm, a nie dla urządzeń, gdyż ich nie dotyczą.

Norma ISO 9001 dotyczy zarządzania systemem jakości w firmie

Norma ISO 14001 dotyczy zarządzania systemem zarządzania środowiskowego firmy
Norma OHSAS 18001 to norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w firmie

W związku z powyższym prosimy o rezygnację z w/w norm i usunięcie ich z opisu przedmiotu zamówienia . Wnosimy o możliwość zaoferowania urządzeń posiadających certyfikat CE mówiący o dopuszczeniu ich na rynku europejskim .

odp. Zamawiający prostuje zapis na następujący: "Urządzenie produkowane zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001." Zamawiający jednocześnie wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało certyfikat CE.2021-02-18 11:00 Agnieszka Chudziak W związku z kolejnymi pytaniami z dnia 17.02.2021:
"Poz.3 pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, bezzapachowy środek zarejestrowany jako środek biobójczy do dezynfekcji rąk, na bazie etanolu (65g/100g = ok. 74%V/V), nie zawierający propan-2 olu ,QAC oraz pochodnych fenolowych, zawierający składniki nawilżające i substancje utrzymujące wilgotność skóry w tym glicerynę . Konfekcjonowany w butelkach o poj. 0,5l z dołączoną pompką dozującą , spełniający pozostałe zapisy SWZ?

Poz 3 .Pyt 2. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu podwójnej rejestracji produktu i stosowania preparatu również jako preparatu do dezynfekcji powierzchni ponieważ substancje pielęgnujące powodują powstawanie smug oraz lepkość powierzchni dezynfekowanych co jest niezgodne z wytycznymi przyjętymi przez WHO oraz powoduje szybszą kontaminację powierzchni w tym trwałe przyleganie sporów."
Zamawiający odpowiada:
odp. na pytanie 1: Zamawiający nie dopuszcza produktu o innym składzie i cechach niż wskazane w specyfikacji.
odp. na pytanie 2: Zamawiający nie odstępuje od wymogu posiadania przez wyrób podwójnej rejestracji.
2021-02-17 13:14 Agnieszka Chudziak W związku z pytaniem z dnia 17.02.2021:
"Dzień dobry.
Mam pytanie, czy zamawiający dopuści do postępowania płyn do dezynfekcji rąk o zawartości etanolu 75-80%/100g oraz chlorku dimetylobenzyloamonu 0,9g/100g? Preparat zarejestrowany jako środek biobójczy, do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk potwierdzonej badaniami."
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający nie dopuszcza produktu o innym składzie niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

The number of page views: 406