Proceeding: P/3/2021 Załadunek, odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Zaopatrzenie Pisz
Szpital Powiatowy w Piszu
Deadlines:
Posted : 16-02-2021 11:59:00
Placing offers: 23-02-2021 12:00:00
Opening offers : 23-02-2021 12:15:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ CENOWY.docx docx 14.42 2021-02-16 11:59:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1 do SWZ.odt odt 12.83 2021-02-16 11:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.5 2021-02-16 11:59:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ - załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 15.77 2021-02-16 11:59:00 Proceeding
SWZ utylizacja.docx docx 55.41 2021-02-16 11:59:00 Proceeding
umowa - wzór.pdf pdf 468.88 2021-02-16 11:59:00 Proceeding
WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - załącznik nr 3 do SWZ.odt odt 15.8 2021-02-16 11:59:00 Proceeding
FORMULARZ CENOWY - poprawiony.docx docx 14.48 2021-02-18 14:10:09 Public message
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ-sig.pdf pdf 410.5 2021-02-18 14:10:09 Public message
Informacja_z_Otwarcia_ofert.docx docx 15.71 2021-02-23 13:47:08 Public message
Wybór oferty na stronę-sig.pdf pdf 788.89 2021-02-26 14:26:07 Public message

Announcements

2021-02-26 14:26 Zaopatrzenie Pisz Informacja o wyborze oferty

Wybór oferty na stro [...].pdf

2021-02-23 13:47 Zaopatrzenie Pisz Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_Otwarci [...].docx

2021-02-23 12:00 Buyer message Zamawiający może przeznaczyć 900 000 zł brutto
2021-02-18 14:10 Zaopatrzenie Pisz Modyfikacja załącznika nr 2

FORMULARZ CENOWY - p [...].docx

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNI [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 171