Proceeding: 5/ZP/TP/21 Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz środków do pielęgnacji do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Deadlines:
Published : 16-02-2021 11:42:00
Placing offers : 25-02-2021 09:30:00
Offers opening : 25-02-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmówieniu oraz SWZ z załącznikami.zip zip 271.11 2021-02-16 11:42:00 Proceeding
5.21 Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 762.69 2021-02-19 14:43:55 Public message
5.21 Wyjaśnienia do SWZ 2.docx docx 759.76 2021-02-23 10:02:34 Public message
zmodyfikowany Formularz cenowy - Zał. nr 2.xls xls 58.5 2021-02-23 10:04:11 Public message
5.21 Informacja z otwarcia ofert.doc doc 792.5 2021-02-25 11:09:48 Public message
ogłoszenie o wyborze, uniewanienie.docx docx 769.78 2021-03-08 15:07:55 Public message

Announcements

2021-03-08 15:07 Mariola Jędrzejczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyborze [...].docx

2021-02-25 11:09 Mariola Jędrzejczak Informacja z otwarcia ofert

5.21 Informacja z ot [...].doc

2021-02-25 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto, określone w poniższych pakietach:
- pakiet 1 - 6 765,00 zł
- pakiet 2 - 688,80 zł
- pakiet 3 - 1 933,56 zł
- pakiet 4 - 861,00 zł
- pakiet 5 - 590,40 zł
- pakiet 6 - 123,00 zł
- pakiet 7 - 2 939,70 zł
- pakiet 8 - 32 964,00 zł
- pakiet 9 - 3 911,40 zł
- pakiet 10 - 3 198,00 zł
- pakiet 11- 3 321,00 zł
- pakiet 12 - 11 808,00 zł
- pakiet 13 - 5 904,00 zł
2021-02-23 10:04 Mariola Jędrzejczak Zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy

zmodyfikowany Formul [...].xls

2021-02-23 10:02 Mariola Jędrzejczak Wyjaśnienie treści SWZ - 2

5.21 Wyjaśnienia do [...].docx

2021-02-19 14:43 Mariola Jędrzejczak Wyjaśnienia treści SWZ

5.21 Wyjaśnienia do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582