Proceeding: 2021/BZP 00007348/01 Dostawa urządzeń laboratoryjnych: detektor do spektrometrii mas ESI-MS (DZP.381.155.2020.DW)

Deadlines:
Posted : 15-02-2021 10:47:00
Placing offers: 23-02-2021 11:00:00
Opening offers : 23-02-2021 11:15:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.92 2021-02-15 10:47:00 Proceeding
Dokumenty zamówienia.zip zip 918.42 2021-02-15 10:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 414.45 2021-02-23 11:55:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 585.95 2021-02-26 12:23:14 Public message

Announcements

2021-02-26 12:23 Ewa Słowik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-23 11:55 Ewa Słowik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-23 11:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę: 495.000,00 zł.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 279