Proceeding: 7/p.n/21 „Dostawę betonu asfaltowego:- warstwa ścieralna AC 11S,- podbudowa AC 16W”

Deadlines:
Posted : 12-02-2021 15:56:00
Placing offers: 23-02-2021 12:00:00
Opening offers : 23-02-2021 12:10:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.75 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1059.52 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 136 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120.5 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 115 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Wykaz osób.doc doc 34 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór umowy.doc doc 71.5 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- DOSTAWA_PODBUDOWA- AC16.pdf pdf 336.17 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- DOSTAWA_SCIERALNA- AC11.pdf pdf 148.34 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ- Klauzura informacyjna RODO.doc doc 36 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór oświadczenia RODO.doc doc 30 2021-02-12 15:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1- popr.doc doc 121 2021-02-16 09:05:57 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej- popr.doc doc 115 2021-02-16 09:05:57 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ- Wykaz osób- popr.doc doc 34 2021-02-16 09:05:57 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór umowy- popr.doc doc 72.5 2021-02-16 09:05:57 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty aktualne.doc doc 137 2021-02-17 13:15:27 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.64 2021-02-18 07:54:19 Public message
poprawione postępowanie.7z 7z 477.22 2021-02-18 07:54:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 36 2021-02-23 12:58:22 Public message

Announcements

2021-02-23 12:58 Kinga Golembka Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-02-23 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 442 000,00 zł brutto
2021-02-18 07:54 Kinga Golembka Szanowni Państwo, w załączeniu prawidłowe załączniki do SWZ, oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Informujemy, że w związku z tyloma zmianami Zamawiający, zmienia termin składania i otwarcia ofert, z dnia 19.02.2021 na dzień 23.02.2021 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

poprawione postępowa [...].7z

2021-02-17 13:15 Kinga Golembka Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam uzupełniony- o podanie w ofercie terminu dostawy- formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Za pomyłkę serdecznie przepraszam

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2021-02-16 09:05 Kinga Golembka Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam Państwu poprawione załączniki nr 2, 3, 4, 5 do SWZ.

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Załącznik nr 4 do SW [...].doc

Załącznik nr 5 do SW [...].doc

2021-02-16 09:03 Kinga Golembka The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 349