Proceeding: ZP-271/6/WIK-RI/2021 Zagospodarowanie ronda (wyspy środkowej) w ciągu DK Nr 15 w Sokołowie

Referat Zamówień Publicznych RZP
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-02-2021 14:34:00
Placing offers : 23-02-2021 10:45:00
Offers opening : 23-02-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł nr 2021_BZP 00007187_01 o zamówieniu.pdf pdf 85.13 2021-02-12 14:34:00 Proceeding
SWZ - zieleń rondo DK15.zip zip 5990.77 2021-02-12 14:34:00 Proceeding
Informacja o środkach - art. 222 ust. 4 pzp.pdf pdf 145.62 2021-02-22 13:42:21 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 91.55 2021-02-23 14:14:22 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 721.39 2021-03-09 14:25:55 Public message

Announcements

2021-03-09 14:25 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-02-23 14:14 Referat Zamówień Publicznych RZP Zbiorcze zestawienie ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-22 13:42 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja o środkach na realizację zamówienia oraz link do sesji online otwarcia ofert

Informacja o środkac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 394