Proceeding: 3/ZP/TP/21 Dostawa plastikowych pojemników na odpady medyczne do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Deadlines:
Published : 12-02-2021 11:25:00
Placing offers : 22-02-2021 09:30:00
Offers opening : 22-02-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3.21 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 28.91 2021-02-12 11:25:00 Proceeding
3.21 Ogłoszenie.pdf pdf 123.56 2021-02-12 11:25:00 Proceeding
3.21 SWZ.docx docx 113.88 2021-02-12 11:25:00 Proceeding
3.21. Inf. o unieważ. w cz. 1 i 2.docx docx 709.06 2021-04-15 14:42:45 Public message
3.21 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 756.43 2021-02-22 13:35:21 Public message
3.21 Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 756.09 2021-02-18 11:45:17 Public message
3.21 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 757.56 2021-03-08 15:07:55 Public message

Announcements

2021-04-15 14:42 Marzena Kolasa Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2

3.21. Inf. o unieważ [...].docx

2021-03-08 15:07 Anna Pilarska Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.

3.21 Informacja o wy [...].docx

2021-02-22 13:35 Anna Pilarska Informacja z otwarcia ofert

3.21 Informacja z o [...].docx

2021-02-22 09:30 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:
Część 1 - 57 072,00 zł
Część 2 - 137 760,00 zł
2021-02-18 11:45 Anna Pilarska Wyjaśnienia do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

3.21 Wyjaśnienia do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449