Proceeding: Zam. publ.nr 01/2021 Wykonanie i dostawa podzespołów elektronicznychZ_CRRP_v4

Deadlines:
Posted : 11-02-2021 13:43:00
Placing offers: 23-02-2021 12:00:00
Opening offers : 23-02-2021 12:30:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
01-2021-Formularz oswiadczenia-dot-grupy-kapitalowej.doc doc 34.5 2021-02-11 13:43:00 Proceeding
01-2021-Formularz oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc doc 30 2021-02-11 13:43:00 Proceeding
01-2021-Formularz-oferty.doc doc 80.5 2021-02-11 13:43:00 Proceeding
01-2021-Formularz-oswiadczenia-dot-rodo-form-of-the-statement-concerning-gdpr.doc doc 31.5 2021-02-11 13:43:00 Proceeding
01-2021-Formularz-zobowiazania-do-zachowania-poufnosci.doc doc 35 2021-02-11 13:43:00 Proceeding
01-2021-Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ)..doc doc 168.5 2021-02-11 13:43:00 Proceeding
01-2021-Umowa projekt z-crrp-v4.doc doc 105.5 2021-02-11 13:43:00 Proceeding
01-2021-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf pdf 419.3 2021-02-11 13:43:00 Proceeding
01-2021-Formularz oswiadczenia-dot-grupy-kapitalowej_ZMIENIONY.doc doc 35.5 2021-02-17 12:51:42 Public message
01-2021-Formularz oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu_ZMIENIONY.doc doc 32.5 2021-02-17 12:51:42 Public message
01-2021-Formularz-oferty_ZMIENIONY.doc doc 77 2021-02-17 12:51:42 Public message
01-2021-Formularz-oswiadczenia-dot-rodo-form-of-the-statement-concerning-gdpr_ZMIENIONY.doc doc 34 2021-02-17 12:51:42 Public message
01-2021-Formularz-zobowiazania-do-zachowania-poufnosci_ZMIENIONY.doc doc 37.5 2021-02-17 12:51:42 Public message
01-2021-Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ)_ZMIENIONY..doc doc 152 2021-02-17 12:51:42 Public message
01-2021-Umowa projekt z-crrp-v-ZMIENIONY.doc doc 98 2021-02-17 12:51:42 Public message
01-2021-Informacja o kwocie na sfinansowanie.doc doc 26.5 2021-02-23 12:05:11 Public message
01-2021-Informacje-z-sesji-otwarcia-ofert.doc doc 33 2021-02-23 13:15:15 Public message

Announcements

2021-02-23 13:15 Małgorzata Majdak Informacje, o których mowa w § 10 ust. 4 SWZ (art. 222 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych):

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena [zł]

1 KOMPANIA ELEKTRONICZNA Sp. z o.o. 360 882,-
ul. Żwirowa 63, Puchały (293 400,- netto)
05-090 Raszyn


Powyższa informacja znajduje się również w załączonym pliku.

01-2021-Informacje-z [...].doc

2021-02-23 12:05 Małgorzata Majdak
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, zgodnie z § 10 ust. 2 SWZ i art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 306 000,- zł + 23 % VAT.

Powyższa informacja znajduje się również w załączonym pliku.

01-2021-Informacja o [...].doc

2021-02-17 12:51 Małgorzata Majdak INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmianie uległy następujące dokumenty:

1. 01-2021-Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
Rozdział II, §6, ust. 7 i 8
Rozdział II, §9, ust. 1 i 2
2. 01-2021-Formularz-zobowiazania-do-zachowania-poufności
3. 01-2021-Formularz-oświadczenia-dot-rodo-form-of-the-statement-concerning-gdpr
4. 01-2021-Formularz-oferty
5. 01-2021-Formularz oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spełnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu
6. 01-2021-Formularz oswiadczenia-dot-grupy-kapitalowej

Wszelkie zmiany i uaktualnienia zostały w w/w dokumentach zaznaczone na żółto.

Jako załącznik do tego komunikatu znajdą Państwo prawidłowe dokumenty.

01-2021-Formularz os [...].doc

01-2021-Formularz os [...].doc

01-2021-Formularz-of [...].doc

01-2021-Formularz-os [...].doc

01-2021-Formularz-zo [...].doc

01-2021-Specyfikacja [...].doc

01-2021-Umowa projek [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 316