Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.2.2021 „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno.”

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 11-02-2021 11:32:00
Placing offers : 26-02-2021 12:00:00
Offers opening : 26-02-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno..pdf pdf 416.41 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 56 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 24.5 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 19.5 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy na wykonanie robót.doc doc 160 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 19.5 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 187.3 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych.doc doc 34 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.35 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
Projekt budowlany - Budowa strefy rekreacji i aktywności.pdf pdf 19427.29 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
Specyfikacje -Budowa strefy rekreacji i aktywności.pdf pdf 35605.28 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
Przedmiar robót - Budowa strefy rekreacji i aktywności.pdf pdf 1611.22 2021-02-11 11:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 58.2 2021-03-29 13:50:46 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - Strona zamawiającego.pdf pdf 503.32 2021-02-22 10:33:39 Public message
Wyjaśnienia SWZ - Strona postępowania.pdf pdf 451.51 2021-02-18 14:30:40 Public message
2. Wyjaśnienia treści SWZ - strona zamawiajacego.pdf pdf 529.75 2021-02-19 09:46:31 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - Strona internetowa Zamawiającego.pdf pdf 415.42 2021-02-24 13:33:16 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert 26.02.2021.pdf pdf 796.74 2021-02-26 14:14:28 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Strona Zamawiajacego.pdf pdf 2368.87 2021-03-10 12:54:45 Public message

Announcements

2021-03-29 13:50 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania 29.03.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-03-10 12:54 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.03.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-26 14:14 Alicja Siemiątkowska Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 26.02.2021 r.

Informacja z sesji o [...].pdf

2021-02-26 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 140.672,31 zł brutto.
2021-02-24 13:33 Alicja Siemiątkowska W załączeniu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ z dnia 24.02.2021 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-02-22 10:33 Alicja Siemiątkowska W załączeniu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22.02.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-02-19 09:46 Alicja Siemiątkowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 19.02.2021 r.

2. Wyjaśnienia treśc [...].pdf

2021-02-18 14:30 Alicja Siemiątkowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.02.2021 r.

Wyjaśnienia SWZ - St [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1096