Proceeding: RGI.271.5.2021 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. Etap I

Ewa Dziedzic
Gmina Świlcza Department: Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 09-02-2021 18:14:00
Placing offers : 01-03-2021 10:00:00
Offers opening : 01-03-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RGI.271.5.2021_drogi_etap_I.7z 7z 8300.27 2021-02-09 18:14:00 Proceeding
RGI.271.5.2021_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_art.253.2.pdf pdf 677.71 2021-03-16 11:07:54 Public message
Zmiana ogloszena o zamowieniu nr 1.pdf pdf 49.58 2021-02-18 18:25:38 Public message
RGI.271.5.2021_mod_01.pdf pdf 464.02 2021-02-18 18:27:19 Public message
Zmiana ogloszenia o zamowieniu nr 2.pdf pdf 34.4 2021-02-23 18:49:11 Public message
RGI.271.5.2021_mod_02.pdf pdf 456.53 2021-02-23 18:50:26 Public message
RGI.271.5.2021_informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf pdf 144.76 2021-03-01 12:21:06 Public message

Announcements

2021-03-16 11:07 Ewa Dziedzic Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

RGI.271.5.2021_infor [...].pdf

2021-03-01 12:21 Ewa Dziedzic Informacja o złożonych ofertach.

RGI.271.5.2021_infor [...].pdf

2021-03-01 10:16 Ewa Dziedzic Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 574 981,96 zł brutto.
2021-02-23 18:50 Ewa Dziedzic Modyfikacja treści SWZ nr 2

RGI.271.5.2021_mod_0 [...].pdf

2021-02-23 18:49 Ewa Dziedzic Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

Zmiana ogloszenia o [...].pdf

2021-02-18 18:27 Ewa Dziedzic Modyfikacja treści SWZ nr 1

RGI.271.5.2021_mod_0 [...].pdf

2021-02-18 18:25 Ewa Dziedzic Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1. Treść w załączeniu.

Zmiana ogloszena o z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1022