Proceeding: 2021/BZP00006202/01 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Deadlines:
Published : 09-02-2021 14:00:00
Placing offers : 17-02-2021 10:00:00
Offers opening : 17-02-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - sprzątanie MWOMP Oddział Radom.pdf pdf 15691.93 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.pdf pdf 4068.03 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.pdf pdf 2747.95 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.pdf pdf 1904.92 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.docx docx 23.13 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków dla Części I.docx docx 31.83 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków dla Części II.docx docx 32.66 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków dla Części III.docx docx 27.14 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 142.46 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy dla Cz. I, II i III.pdf pdf 13578 2021-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1 - Formularz cenowy dla Części I.doc doc 74.5 2021-02-09 14:00:00 Criterion
Załącznik Nr 4.2 - Formularz cenowy dla Części II.doc doc 71 2021-02-09 14:00:00 Criterion
Załącznik Nr 4.3 - Formularz cenowy dla Części III.doc doc 71.5 2021-02-09 14:00:00 Criterion
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 15.02.2021r..pdf pdf 4153.28 2021-02-15 13:13:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprzątanie Radom.pdf pdf 34.64 2021-02-15 13:30:48 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie_..pdf pdf 317.49 2021-02-17 10:02:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert_..pdf pdf 292.17 2021-02-17 12:17:59 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 904.58 2021-02-23 14:09:53 Public message

Announcements

2021-02-23 14:09 Urszula Żołek Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-02-17 12:17 Urszula Żołek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-17 10:02 Daniel Igielski Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-02-17 10:00 Buyer message Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. (art. 222 ust. 4 ustawy Pzp).
2021-02-15 13:30 Urszula Żołek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości
MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-15 13:13 Urszula Żołek W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedź na zadane pytania przez Wykonawców.
Urszula Żołek

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik Nr 4.1 - F [...].doc

Załącznik Nr 4.2 - F [...].doc

Załącznik Nr 4.3 - F [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 569