Proceeding: 02/DA/21 Budowa Mieszkalnego na nieruchomości położonej w Łodzi PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI NA DZIAŁCE 198, 199 OBRĘB W-24

Deadlines:
Posted : 05-02-2021 13:42:00
Placing offers: 04-03-2021 13:45:00
Opening offers : 04-03-2021 14:00:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.57 2021-02-05 13:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1053.51 2021-02-05 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ .pdf pdf 659.32 2021-02-05 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz dokumentacji technicznej.zip zip 397417.09 2021-02-05 13:42:00 Proceeding
Ekspertyza załącznik do PnB.PDF PDF 4207.91 2021-02-19 14:08:26 Public message
wyjasnienia do SIWZ_1.pdf pdf 232.16 2021-02-19 14:08:26 Public message
wyjasnienia do SWZ_2.pdf pdf 231.36 2021-02-19 14:44:53 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.77 2021-02-23 10:54:34 Public message
SWZ_Modyfikacja_1.pdf pdf 1080.46 2021-02-24 13:40:49 Public message
wyjasnienia do SIWZ_3.pdf pdf 265.55 2021-02-24 13:40:49 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 36.28 2021-02-24 13:42:31 Public message

Announcements

2021-02-24 13:42 Agnieszka Chmiela W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku z modyfikacja SWZ.,

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-24 13:40 Agnieszka Chmiela Zamawiający w załączeniu przedstawia wyjaśnienia do SWZ_3 oraz zmodyfikowaną SWZ.

SWZ_Modyfikacja_1.pd [...].pdf

wyjasnienia do SIWZ_ [...].pdf

2021-02-23 10:54 Agnieszka Chmiela Zmawiający informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami do przedmiotowego zamówienia dokonał przesunięcia terminu składania ofert na dzień 04.03.2021r. godz. 13:45.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-19 14:44 Agnieszka Chmiela W załączeniu wyjaśnienia do SWZ nr 2

wyjasnienia do SWZ_2 [...].pdf

2021-02-19 14:08 Agnieszka Chmiela W załączeniu Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do SWZ nr 1 .

Ekspertyza załącznik [...].PDF

wyjasnienia do SIWZ_ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1018