Proceeding: ROPS.X/2205/1/2021 Szkolenia on-line pn. "Asystent rodziny - zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną"

Deadlines:
Published : 09-02-2021 13:37:00
Placing offers: 19-02-2021 15:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia ośmiu 2-dniowych szkoleń on-line pn. „Asystent rodziny – zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną” dla pracownic i pracowników podmiotów realizujących zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa wielkopolskiego. Zamówienie to jest realizowane w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny ze środków unijnych EFS pochodzących z programu PO WER oraz środków własnych samorządu województwa wielkopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załącznikach.

Oferty nie należy składać poprzez platformę zakupową. Należy ją złożyć zgodnie z instrukcją dla wykonawcy zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa podstawowa.pdf pdf 842.21 2021-02-09 13:37:00 Proceeding
Umowa powierzenia danych.pdf pdf 646.31 2021-02-09 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz ofertowy z załącznikami.docx docx 215.37 2021-02-09 13:37:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe ROPS.X.2205.1.2021.pdf pdf 364.85 2021-02-09 13:37:00 Proceeding
Protokół z postępowania.pdf pdf 1353.1 2021-02-26 10:33:30 Public message

Announcements

2021-02-26 10:33 Łukasz Strażyński Protokół z postępowania.

Protokół z postępowa [...].pdf

2021-02-26 10:31 Łukasz Strażyński The message was withdrawn by the Buyer.

The number of page views: 287