Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/ZP/21 Artykuły chemii gospodarczej

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-02-2021 10:50:00
Placing offers : 12-02-2021 09:00:00
Offers opening : 12-02-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 02.pdf pdf 1880.04 2021-02-04 10:50:00 Proceeding
SWZ 02.docx docx 305.58 2021-02-04 10:50:00 Proceeding
Ogłoszenie 02.pdf pdf 69.25 2021-02-04 10:50:00 Proceeding
zapytania I pdf.pdf pdf 58.65 2021-02-08 09:38:52 Public message
Zapytania II pdf.pdf pdf 79.12 2021-02-09 14:43:09 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 30.08 2021-02-12 09:04:04 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 43.29 2021-02-12 10:12:20 Public message
Zawiadomienie o wyborze 02 pdf.pdf pdf 712.94 2021-03-05 15:16:24 Public message

Announcements

2021-03-08 10:18 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-05 15:16 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-12 10:12 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-12 09:04 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

2021-02-09 14:43 Zamówienia Publiczne Zapytania i odpowiedzi II

Zapytania II pdf.pdf

2021-02-08 09:38 Zamówienia Publiczne Zapytania i odpowiedzi

zapytania I pdf.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 993