Proceeding: 2021/S 023-056708 Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Świerklaniec Międzygminna Sp. z o.o.

Henryk Donocik
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu ( PKM Świerklaniec )
Deadlines:
Published : 03-02-2021 14:46:00
Placing offers : 15-03-2021 12:00:00
Offers opening : 15-03-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ.pdf pdf 1627.85 2021-02-03 14:46:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 232.82 2021-03-15 11:35:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 281.11 2021-03-15 14:22:54 Public message
Zawiadomienie_wybór oferty.pdf pdf 450.61 2021-04-09 08:31:08 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.67 2021-02-04 09:23:15 Public message
Pytania i odpowiedzi. Zmiana SWZ.pdf pdf 603.57 2021-02-15 12:34:12 Public message
Pytania i odpowiedzi_1.pdf pdf 505.59 2021-02-22 13:16:57 Public message
Pytania i odpowiedzi_2. Zmiany SWZ.pdf pdf 6065.96 2021-03-04 13:08:22 Public message
Załącznik do SWZ i JEDZ-wersja edytowalna.zip zip 240.5 2021-03-04 14:44:47 Public message

Announcements

2021-04-09 08:31 Henryk Donocik Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie_wybór [...].pdf

2021-03-15 14:22 Henryk Donocik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-15 11:35 Henryk Donocik Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-03-04 14:44 Henryk Donocik Załączniki do SWZ oraz JEDZ - wersja edytowalna

Załącznik do SWZ i J [...].zip

2021-03-04 13:08 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi_2. Zmiany SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-02-22 13:16 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi_1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-02-15 12:34 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi. Zmiana SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-02-04 09:23 Henryk Donocik Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1904