Proceeding: ZPF.271.1.2021 Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz z infrastrukturą techniczną

Anna Rzążewska
Gmina Zbójno
Deadlines:
Posted : 27-01-2021 13:34:00
Placing offers: 12-02-2021 10:00:00
Opening offers : 12-02-2021 12:00:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2021_BZP 00003417_01.pdf pdf 90.5 2021-01-27 13:34:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 374.41 2021-01-27 13:34:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 122.2 2021-01-27 13:34:00 Proceeding
dokumentacja.zip zip 36092.84 2021-01-27 13:34:00 Proceeding
zalacznik_nr_2b.docx docx 24.43 2021-02-04 09:58:42 Proceeding
zalacznik_nr_1.doc doc 56.5 2021-02-11 08:13:17 Proceeding
doc05735620210203122702.pdf pdf 748.05 2021-02-03 13:26:49 Public message
doc05736020210203122749.pdf pdf 395.21 2021-02-03 13:27:38 Public message
Modyfikacja SIWZ I.pdf pdf 236.85 2021-02-04 09:57:59 Public message
doc05749720210205121947.pdf pdf 448.03 2021-02-05 13:20:17 Public message
PB.15-sanit Schemat technologiczny kotłowni.pdf pdf 278.33 2021-02-10 09:25:46 Public message
ogólne.pdf pdf 136.87 2021-02-10 11:19:19 Public message
Modyfikacja SIWZ II.pdf pdf 227.18 2021-02-11 08:12:17 Public message
Protokół z otwarcia.pdf pdf 168.3 2021-02-12 14:06:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty- internet.pdf pdf 180.17 2021-03-03 16:51:59 Public message

Announcements

2021-03-03 16:51 Anna Rzążewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-12 14:06 Anna Rzążewska Informacja z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia. [...].pdf

2021-02-12 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 2 000 000,00 zł.
2021-02-11 08:12 Anna Rzążewska Modyfikacja treść SWZ II

Modyfikacja SIWZ II. [...].pdf

2021-02-10 11:19 Anna Rzążewska Wyjaśnienie SWZ.

ogólne.pdf

2021-02-10 09:25 Anna Rzążewska Schemat technologiczny kotłowni wraz z zestawieniem poszczególnych urządzeń.

PB.15-sanit Schemat [...].pdf

2021-02-05 13:20 Anna Rzążewska Wyjaśnienie treści SWZ III

doc05749720210205121 [...].pdf

2021-02-04 09:57 Anna Rzążewska Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ I.p [...].pdf

2021-02-03 13:27 Anna Rzążewska Wyjaśnienie treści SWZ 2.

doc05736020210203122 [...].pdf

2021-02-03 13:26 Anna Rzążewska Wyjaśnienie treści SWZ .

doc05735620210203122 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1126