Proceeding: ZP.265.1.2021 II uzupełniający konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych (toksykologiczne) i diagnostyki laryngologicznej na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Deadlines:
Published : 27-01-2021 09:22:00
Placing offers : 04-02-2021 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 24 267 84 53.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.doc doc 69 2021-01-27 09:22:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy - Warszawa.doc doc 93.5 2021-01-27 09:22:00 Proceeding
Ogłoszenie Warszawa.doc doc 44.5 2021-01-27 09:22:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 - Szczegółowy formularz cenowy pakiet 1, 6, 7.odt odt 16.47 2021-01-27 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 22.09 2021-01-27 09:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zakończeniu konkursu..pdf pdf 199.58 2021-02-11 10:44:45 Public message

Announcements

2021-02-11 10:44 Daniel Igielski
Płock, dnia 11.02.2021 r.
O G Ł O S Z E N I E

ZP.265.1.2021

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego II uzupełniającego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych (toksykologicznych) i diagnostyki laryngologicznej na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023r. wybrał do realizacji:

 Ofertę Nr 01 – Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn, dla następujących pakietów:
 Pakietu Nr 2 – badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej
 Pakietu Nr 3 – badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej (ABR)

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta dla pakietu:
 Pakiet Nr 1 - Badania laboratoryjne - toksykologiczne


Agnieszka Sulkowska
p.o. Dyrektor

Ogłoszenie o zakończ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pakiet Nr 1 Badania laboratoryjne - toksykologiczne 1 set - (0)
2 Pakiet Nr 2 Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej 1 set - (0)
3 Pakiet Nr 3 Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej (ABR) 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. (0)
Unlock the form

The number of page views: 331