Proceeding: WGK-I.271.1.5.2021 Oczyszczanie skrzynek legowych dla ptakow oraz skrzynek dla nietoperzy

Dariusz Gromala
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 22-01-2021 12:39:00
Placing offers : 29-01-2021 16:00:00
Offers opening : 01-02-2021 08:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zadanie polega na:

- oczyszczeniu 700 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 93 skrzynek dla nietoperzy,


- dowieszeniu 30 nowych skrzynek lęgowych w miejsce starych i zniszczonych,


- wykonaniu prostych korekt wiszących skrzynek,


- usunięciu skrzynek uszkodzonych,


- weryfikacji faktycznej liczby i typu skrzynek w terenie,


- wykonaniu sprawozdania z realizacji zadania (z podziałem na typy skrzynek: drobne ptaki śpiewające, kawka, nurogęś, nietoperze).   


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Szczeółowy opis zadnia.


 1. Skrzynki zlokalizowane są na terenach zieleni i w lasach komunalnych Bydgoszczy.

 2. Wyjęcie ze skrzynek ptasich gniazd lub innych materiałów znajdujących się
  w skrzynkach, np. piór i patyków, i pozostawienie ich na gruncie w sąsiedztwie skrzynki,
  nie wolno wyrzucać gniazd i jaj tegorocznych (szczególną ostrożność należy wykazać
  przy czyszczeniu skrzynek nurogęsi, które mogą składać jaja już w lutym).

 3. Usunięcie odchodów i innych materiałów naniesionych przez zwierzęta lub wiatr ze skrzynek dla nietoperzy.

 4. W przypadku stwierdzenia osłabienia mocowania skrzynek dla ptaków lub nietoperzy, każdorazowo należy poprawiać ich mocowanie poprzez wbicie dodatkowego gwoździa.

 5. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, skrzynki zniszczone skrzynki należy usunąć i odnotować ten fakt w sprawozdaniu.

 6. Skrzynki zniszczone, nienadające się do zachowania Wykonawca zdemontuje i zutylizuje
  we własnym zakresie.

 7. Z uwagi na lokalizację skrzynek na terenach  zieleni urządzonej i w lasach, dojazd
  do poszczególnych drzew, na których zawieszono skrzynki nie jest możliwy
  i dlatego w kalkulacji czasu i kosztów zadania należy uwzględnić konieczność dojścia do drzew.

 8. Skrzynki są zamontowane na różnej wysokości – od ok. 3 m do 7 m nad poziomem gruntu, często w miejscach trudnodostępnych, np. skrzynki dla nurogęsia bezpośrednio nad wodami Starego Kanału Bydgoskiego. Planując zadanie należy uwzględnić trudności związane z dotarciem do skrzynek (lokalizacja i wysokość).

 9. Zamawiający może w dowolnym momencie prac dołączyć do realizującego zadanie.       

 10.  Po wykonaniu prac Wykonawca zadania zobowiązany jest sporządzenia sprawozdania
  z wykonanych prac. Zamawiający przekaże Wykonawcy zadania tabele pomocnicze
  na potrzeby sprawozdania.

 11.  Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że słupki na odcinku „Tramwaj Fordon” są niestabilne, skrzynki należy przewiesić do najbliższego lasu komunalnego i fakt ten odnotować w sprawozdaniu.  

  UWAGA: realizujący zamówienie powinien mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie umożliwiającym samodzielne i rzetelne wykonanie zadani 

UWAGI


 1. Zadanie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2021r.

 2. Kryterium jakim Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty to najniższa zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  D. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Peszyńska -  tel. 52-58-58-465; Kinga Rubaszewska  - tel. 52-58-58-669; Justyna Olszewska – tel. 52-58-58-032.

  E. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 29 stycznia 2021r.
  o godz. 1600.

  F. Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  O
  PEN NEXUSAttachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oczyszczanie skrzynek legowych dla ptakow oraz skrzynek dla nietoperzy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 354