Proceeding: 10/R/2020 Rozeznanie cenowe w przedmiocie Rozeznanie cenowe w przedmiocie przeprowadzenie przeglądu wraz z badaniem wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz na przegląd gaśnic.

Deadlines:
Posted : 31-12-2020 10:38:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 09:10:00
Tryb: Szacowanie wartości zamówienia
Kind: Service

Requirements and specifications

Rozeznanie cenowe

w przedmiocie przeprowadzenie przeglądu wraz z badaniem wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz na przegląd gaśnic. 

Terminy przeglądów – 22 gaśnice - lipiec 2021 r.

Pozostałe gaśnice i hydranty – do 30 stycznia 2021 r.

Remont 2-ch gaśnic – do 30 stycznia 2021.

Zakończenie prac musi być udokumentowane protokołem.

 Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 22 419 72 53

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

     W odpowiedzi na niniejsze rozeznanie cenowe należy podać Cenę netto i brutto wraz z kosztami dojazdu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 hydranty zewnętrzne (DN80) - 16 pc. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
2 hydranty wewnętrzne (DN25 - 40 pc. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
3 gaśnice - 106 pc. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
4 Remont gaśnic 6xABC ES - 2 pc. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji - zgodnie z terminem realizacji inwestycji Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 nie dotyczy - nie dotyczy (0)
Unlock the form

The number of page views: 261