Proceeding: D-43/2020 Leasing operacyjny 16 ambulansów dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Deadlines:
Published : 31-12-2020 09:22:00
Placing offers : 22-02-2021 10:00:00
Offers opening : 22-02-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2020-OJS255-641681.pdf pdf 124.81 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 141.64 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.docx docx 25.33 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1A- formularz opłat leasingowych.doc doc 31 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik 2 A.doc doc 268.5 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik 2 B.doc doc 297.5 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik 2 C.doc doc 282.5 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik 2 D.doc doc 261 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik 2 E.doc doc 178.5 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik 2 F.doc doc 95 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik 2 G.doc doc 147 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załacznik Nr 3 JEDZ.doc doc 185.5 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 RODO OŚWIADCZENIE.doc doc 848 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 UMOWA.docx docx 37.39 2020-12-31 09:22:00 Proceeding
DocScan Wyjaśnienia 27.01.2021.pdf pdf 9563.37 2021-01-27 12:51:37 Public message
DocScan sprostowanie do wyjaśnień z dnia 27.01.2021r..pdf pdf 771.48 2021-01-28 11:44:38 Public message
wyjaśnienia i zmiana terminów 02.02.2021.pdf pdf 546.3 2021-02-02 09:29:36 Public message
2021-OJS025-061997-pl.pdf sprostowanie-zmiana ogłoszenia.pdf pdf 66.85 2021-02-05 09:53:48 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 1195.93 2021-02-22 12:53:09 Public message
wybór D-43.pdf pdf 1396.54 2021-03-01 11:36:07 Public message

Announcements

2021-03-01 11:36 Ewa Sempowicz Wybór do postępowania D-43/2020.

wybór D-43.pdf

2021-02-22 12:53 Ewa Sempowicz Zbiorcze zestawienie ofert D-43/2020.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-02-05 09:53 Ewa Sempowicz Ogłoszenie sprostowania-zmiany .

2021-OJS025-061997-p [...].pdf

2021-02-02 09:29 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia oraz zmiana terminów w postępowaniu D-43/2020.

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2021-01-28 11:44 Ewa Sempowicz Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 27.01.2021r.

DocScan sprostowanie [...].pdf

2021-01-27 12:51 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia do postępowania D-43/2020.

DocScan Wyjaśnienia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1289