Proceeding: ZG.270.1.8.2020 „Budowa wiaty wraz z miejscem postojowym jako miejsca udostępnionego dla społeczeństwa pn. „Las Bez Barier” w miejscowości Jabłonki położonego na terenie Nadleśnictwa Baligród na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” oraz Termomodernizacja budynków z kancelarią leśnictwa Bystre i Kołonice”

Nadleśnictwo Baligród
Nadleśnictwo Baligród
Deadlines:
Posted : 29-12-2020 09:45:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Ogłoszenie nr 770279-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

„Budowa wiaty wraz z miejscem postojowym jako miejsca udostępnionego dla społeczeństwa pn. „Las Bez Barier” w miejscowości Jabłonki położonego na terenie Nadleśnictwa Baligród na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” oraz Termomodernizacja budynków z kancelarią leśnictwa Bystre i Kołonice”

Termin składania ofert: 14.01.2021 r. godz. 09:00 w Nadleśnictwie Baligród, (sekretariat).

Termin otwarcia ofert : 14.01.2021 r . godz. 09:30 w Nadleśnictwie Baligród sala narad (piętro I).

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1, 3-9, 11.rar rar 134.23 2020-12-29 09:45:00 Proceeding
OGŁOSZENIE_OPUBLIKOWANE_ZG.270.1.8.2020.pdf pdf 4625.92 2020-12-29 09:45:00 Proceeding
zał. nr 2 - kosztorys ofertowy.rar rar 1505.19 2020-12-29 09:45:00 Proceeding
zał. nr 10 - dokumentacja projektowa.rar rar 15006.59 2020-12-29 09:45:00 Proceeding
SIWZ ZG.270.1.8.2020.pdf pdf 20308.7 2020-12-29 09:45:00 Proceeding
14.01.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 511.06 2021-01-14 12:17:41 Public message

Announcements

2021-01-14 12:17 Nadleśnictwo Baligród 14.01.2021 Informacja z otwarcia ofert

14.01.2021 Informacj [...].pdf

The number of page views: 302