Proceeding: MCM/WSM/ZP27/2020 Dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Deadlines:
Posted : 28-12-2020 14:35:00
Placing offers: 03-03-2021 11:00:00
Opening offers : 03-03-2021 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 487.4 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
SIWZ dostawa leków.pdf pdf 6350.81 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 47 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe.xls xls 300 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 185 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 550 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ RODO.pdf pdf 393.31 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oswiadczenia Wykonawcy.doc doc 45.5 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa.docx docx 17.16 2020-12-28 14:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1546.88 2021-01-18 13:51:34 Public message
Odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 3979.4 2021-01-29 14:59:12 Public message
Zmiana i modyfikacja SIWZ.pdf pdf 462.19 2021-01-29 15:00:15 Public message
Zmieniony Zalacznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 47.5 2021-01-29 15:02:00 Public message
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe.xls xls 300.5 2021-01-29 15:02:59 Public message
Zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 550.05 2021-01-29 15:04:45 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 72.18 2021-01-29 15:15:19 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANE W Dz. Urz. UE.pdf pdf 100.98 2021-02-03 14:31:35 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA III.pdf pdf 814.24 2021-02-03 14:32:37 Public message
Odpowiedzi na pytania IV.pdf pdf 229.39 2021-02-05 11:12:05 Public message
PONOWNA ZMIANA TREŚCI SIWZ - TERMIN.pdf pdf 213.5 2021-02-22 11:20:00 Public message
PONOWNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 69.7 2021-02-22 10:44:03 Public message
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI.pdf pdf 262.71 2021-02-22 11:11:37 Public message
KOLEJNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 97.96 2021-02-26 12:14:15 Public message
INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA.pdf pdf 649.15 2021-03-03 14:56:13 Public message

Announcements

2021-03-03 14:56 Alicja Strychowska W załączeniu przesyłam informację z dnia otwarcia ofert dotyczącą postępowania przetargowego nieograniczonego pn. na dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu, nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

INFORMACJA Z DNIA OT [...].pdf

2021-02-26 12:14 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

KOLEJNE OGŁOSZENIE O [...].pdf

2021-02-22 11:20 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zmianę SIWZ dotyczącą postępowania przetargowego nieograniczonego pn. na dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu, nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

PONOWNA ZMIANA TREŚC [...].pdf

2021-02-22 11:11 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zawiadomienie o zmianie treści udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 03.02.2021r. dotyczące postępowania przetargowego nieograniczonego pn. dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Miliczu, Nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

SPROSTOWANIE ODPOWIE [...].pdf

2021-02-22 10:44 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Miliczu, Nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020. Dotyczy zmiany terminu składania ofert.

PONOWNE OGŁOSZENIE O [...].pdf

2021-02-05 11:12 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania IV dotyczące postępowania przetargowego nieograniczonego pn. dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Miliczu, Nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-02-03 14:32 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania III dotyczące postępowania przetargowego nieograniczonego pn. dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Miliczu, Nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2021-02-03 14:31 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące postępowania przetargowego nieograniczonego pn. dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Miliczu, Nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2021-01-29 15:15 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2021-01-29 15:04 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zmieniony załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy dotyczący postępowania przetargowego nieograniczonego pn. na dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu, nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

Zmieniony Załącznik [...].pdf

2021-01-29 15:02 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zmieniony załącznik Nr 2 do SIWZ formularze cenowe dotyczące postępowania przetargowego nieograniczonego pn. na dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu, nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

Zmieniony Załącznik [...].xls

2021-01-29 15:02 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zmieniony załącznik Nr 1 do SIWZ formularz oferty dotyczące postępowania przetargowego nieograniczonego pn. na dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu, nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

Zmieniony Zalacznik [...].doc

2021-01-29 15:00 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zmianę SIWZ dotyczącą postępowania przetargowego nieograniczonego pn. na dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu, nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

Zmiana i modyfikacja [...].pdf

2021-01-29 14:59 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam odpowiedzi II na pytania dotyczące postępowania przetargowego nieograniczonego pn. na dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu, nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-01-18 13:51 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o . o. w Miliczu , Nr postępowania MCM/WSM/ZP27/2020.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1355