Proceeding: TFSIII.38.Z-14/W.2016 Kontrakt Z-14/W Modernizacja kolektora C

Marta Graczyk
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Zespół ds. Realizacji Projektów FS
Deadlines:
Published : 28-12-2020 11:12:00
Placing offers : 08-07-2021 14:00:00
Offers opening : 08-07-2021 14:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS252-637591-pl.pdf pdf 132.24 2020-12-28 11:12:00 Proceeding
SIWZ-Z14W_ostateczna.pdf pdf 10282.81 2020-12-28 11:12:00 Proceeding
Zał. 1 PFU Warunki Techniczne.zip zip 73158.58 2020-12-28 11:12:00 Proceeding
Zał. 3 PFU Podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawiane nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej.pdf pdf 1001.37 2020-12-28 11:12:00 Proceeding
Z-14 załączniki wersja edytowalna.zip zip 900.31 2020-12-28 11:12:00 Proceeding
Z-14W odpowiedzi_5.pdf pdf 4264.49 2021-03-19 13:32:40 Public message
Z-14W odpowiedzi_6.pdf pdf 5186.16 2021-03-23 13:50:54 Public message
Z-14W odpowiedzi_7.pdf pdf 2223.88 2021-03-24 14:41:38 Public message
Z-14W odpowiedzi_8.pdf pdf 1477.57 2021-04-02 09:41:59 Public message
Z-14W_ogłoszenie o sprostowaniu_2021-OJS065-168928-pl.pdf pdf 69.56 2021-04-02 09:41:59 Public message
Z-14W_zmiany siwz.pdf pdf 1005.97 2021-04-13 11:47:56 Public message
espd-request.xml xml 131.84 2021-04-13 11:47:56 Public message
Z-14W zmiana siwz_termin otwarcia 28.05.2021.pdf pdf 1106.51 2021-05-28 09:55:56 Public message
Z-14W ogłoszenie o sprostowaniu 2021-OJS102-269370-pl.pdf pdf 70.47 2021-05-28 09:55:56 Public message
Z-14W_odpowiedz.pdf pdf 439.14 2021-01-19 11:18:48 Public message
Z-14W_odpowiedź_2.pdf pdf 1400.25 2021-03-01 09:20:47 Public message
Z-14W odpowiedzi_3.pdf pdf 4319.67 2021-03-04 08:55:07 Public message
Z-14W odpowiedzi_4.pdf pdf 1786.97 2021-03-04 09:44:28 Public message
Z-14W unieważnienie postępowania.pdf pdf 478.8 2021-07-08 10:26:32 Public message
Z-14W wynik postępowania.pdf pdf 95.96 2021-07-13 11:33:03 Public message

Announcements

2021-07-13 11:33 Marta Graczyk W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania dla Kontraktu Z-14/W.

Z-14W wynik postępow [...].pdf

2021-07-08 10:26 Marta Graczyk W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla Kontraktu Z-14/W.

Z-14W unieważnienie [...].pdf

2021-05-28 09:55 Marta Graczyk W załączeniu odpowiedź na pytania do SIWZ oraz ogłoszenie o sprostowaniu nr 2021/S 102-269370 dla Kontraktu Z-14/W.

Z-14W zmiana siwz_te [...].pdf

Z-14W ogłoszenie o s [...].pdf

2021-04-13 11:47 Marta Graczyk W załączeniu ogłoszenie o zmianie treści SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-14/W.

Z-14W_zmiany siwz.pd [...].pdf

espd-request.xml

2021-04-02 09:41 Marta Graczyk
W załączeniu odpowiedź na pytania do SIWZ oraz ogłoszenie o sprostowaniu nr 2021/S 065-168928 dla Kontraktu Z-14/W.

Z-14W odpowiedzi_8.p [...].pdf

Z-14W_ogłoszenie o s [...].pdf

2021-03-24 14:41 Marta Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-14/W.

Z-14W odpowiedzi_7.p [...].pdf

2021-03-23 13:50 Marta Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-14/W.

Z-14W odpowiedzi_6.p [...].pdf

2021-03-19 13:32 Marta Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-14/W.

Z-14W odpowiedzi_5.p [...].pdf

2021-03-04 09:44 Marta Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-14/W.

Z-14W odpowiedzi_4.p [...].pdf

2021-03-04 08:55 Marta Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-14/W.
Z-14W_odpowiedź_2...

Z-14W odpowiedzi_3.p [...].pdf

2021-03-01 09:20 Marta Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-14/W.

Z-14W_odpowiedź_2.pd [...].pdf

2021-01-19 11:18 Marta Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź ma pytania odnośnie SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-14/W.

Z-14W_odpowiedz.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3742