Proceeding: D-39/2020 USŁUGI ZAPEWNIAJĄCE UTRZYMANIE W RUCHU WYROBÓW MEDYCZNYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU.

Deadlines:
Published : 28-12-2020 08:09:00
Placing offers : 23-02-2021 10:00:00
Offers opening : 23-02-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS251-631216 ogłoszenie.pdf pdf 641.5 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
SIWZ usługa serwisu sprzetu medycznego.odt odt 131.87 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - wzór oferty.odt odt 18.51 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
formularz oferta - wzór zał nr 1a.doc doc 39 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
wykaz urządzeń -zal nr 2.ods ods 39.01 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
warunki i kryteria-zał nr 2a.odt odt 9.14 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
Zał. nr 3 JEDZ.doc doc 162.5 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 umowa serwis urzadzeń 03.11.2020.odt odt 29.56 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
Harmonogram_zał do umowy zał nr 4a.doc doc 40 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
Zał.nr 5 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych rodo.doc doc 58.5 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
Załącznik nr 5a RODO OŚWIADCZENIE.doc doc 353.5 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
pakiety - LISTA-zał nr6.ods ods 5.41 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
wykaz osob (zał nr7.doc doc 34.5 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
Osw.o uprawnieniach (zal nr 7a.doc doc 27 2020-12-28 08:09:00 Proceeding
DocScan zmiana terminów D-39.pdf pdf 508.25 2021-01-21 09:14:03 Public message
2021-OJS017-039773-pl.pdf pdf 66.22 2021-01-26 10:00:43 Public message
wyjaśnienia 02.02.2021 D-39.pdf pdf 8437.2 2021-02-02 14:14:14 Public message
wyjaśnienia 05.02.2021+zmiana terminu.pdf pdf 752.06 2021-02-05 14:53:17 Public message
2021-OJS028-070073-pl.pdf ogłoszenie zmian.pdf pdf 78.14 2021-02-11 09:19:04 Public message
wyjaśnienia oraz zmiana terminów 12.02.2021.pdf pdf 812.56 2021-02-12 12:37:23 Public message
2021-OJS033-083167-pl.pdf ogłoszenie zmiany .pdf pdf 66.25 2021-02-17 09:22:27 Public message
zestawienie ofert D-39.pdf pdf 1346 2021-02-23 12:54:11 Public message
wybór D-39.pdf pdf 3872.34 2021-03-09 13:48:04 Public message

Announcements

2021-03-09 13:48 Ewa Sempowicz Wybór do postępowania D-39/2020.

wybór D-39.pdf

2021-02-23 12:54 Ewa Sempowicz Zbiorcze zestawienie ofert do postępowania D-39/2020.

zestawienie ofert D- [...].pdf

2021-02-17 09:22 Ewa Sempowicz ogłoszenie zmiany

2021-OJS033-083167-p [...].pdf

2021-02-12 12:37 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia oraz zmiana terminów 12.02.2021r.

wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

2021-02-11 09:19 Ewa Sempowicz Ogłoszenie zmian w postępowaniu D-39/2020

2021-OJS028-070073-p [...].pdf

2021-02-05 14:53 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia D-39/2020 oraz zmiana terminów.

wyjaśnienia 05.02.20 [...].pdf

2021-02-02 14:14 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia do postępowania M-39/2020.

wyjaśnienia 02.02.20 [...].pdf

2021-01-26 10:00 Ewa Sempowicz Ogłoszenie o zmianach.

2021-OJS017-039773-p [...].pdf

2021-01-21 09:14 Ewa Sempowicz Zmiana terminów spływania i otwarcia ofert w postępowaniu D-39/2020.

DocScan zmiana termi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1430