Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TFSIII.38.Z-13/W.2016 Kontrakt Z-13/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap

Marta Chojnacka-Graczyk
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Ujęć Drwęca Jedwabno
Deadlines:
Published : 28-12-2020 10:30:00
Placing offers : 08-07-2021 14:00:00
Offers opening : 08-07-2021 14:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Z-13W załączniki do SIWZ wersja edytowalna.zip zip 901.83 2020-12-28 10:30:00 Proceeding
Zał. 1 PFU Warunki Techniczne.zip zip 335095.97 2020-12-28 10:30:00 Proceeding
Zał. 2 PFU Mapa poglądowa miasta Torunia.pdf pdf 6922.64 2020-12-28 10:30:00 Proceeding
Zał. 3 PFU Podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawiane nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej.pdf pdf 1001.37 2020-12-28 10:30:00 Proceeding
zał. 4 PFU Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf pdf 2501.96 2020-12-28 10:30:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS252-637594-pl.pdf pdf 140.48 2020-12-28 10:30:00 Proceeding
SIWZ- Z-13W_ostateczna.pdf pdf 10478.7 2020-12-28 10:30:00 Proceeding
Z-13W odpowiedzi 6.pdf pdf 4649.8 2021-03-12 10:43:59 Public message
Z-13W Odpowiedzi 7.pdf pdf 3132.49 2021-03-15 09:44:23 Public message
Z-13W zmiana terminu otwarcia ofert.pdf pdf 786.11 2021-04-02 09:34:17 Public message
Z-13W_ogłoszenie o sprostowaniu_2021-OJS065-168929-pl.pdf pdf 70.37 2021-04-02 09:34:17 Public message
Z-13W plik JEDZ.pdf pdf 359.74 2021-04-14 10:56:18 Public message
espd-request.xml xml 131.94 2021-04-14 10:56:18 Public message
Z-13W zmiana SIWZ termin otwarcia 28.05.2021.pdf pdf 1116.49 2021-05-28 09:47:08 Public message
Z-13W ogłoszenie o sprostowaniu 2021-OJS102-269369-pl.pdf pdf 72.68 2021-05-28 09:47:08 Public message
Z-13W_odpowiedz.pdf pdf 445 2021-01-18 14:30:40 Public message
Z-13W_odpowiedz2.pdf pdf 369.27 2021-01-19 10:47:59 Public message
Z-13W_odpowiedz3.pdf pdf 1241.91 2021-02-05 15:02:35 Public message
Z-13W_odpowiedz_4.pdf pdf 440.48 2021-03-01 12:32:25 Public message
Z-13W odpowiedzi_5.pdf pdf 1804.75 2021-03-04 10:18:36 Public message
Z-13W unieważnienie postępowania.pdf pdf 486.15 2021-07-08 10:24:26 Public message
Z-13W wynik postępowania.pdf pdf 101.61 2021-07-13 11:30:27 Public message

Announcements

2021-07-13 11:30 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania dla Kontraktu Z-13/W.

Z-13W wynik postępow [...].pdf

2021-07-08 10:24 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla Kontraktu Z-13/W.

Z-13W unieważnienie [...].pdf

2021-05-28 09:47 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenie o sprostowaniu nr 2021/S 102-269369 dla Kontraktu Z-13/W.

Z-13W zmiana SIWZ te [...].pdf

Z-13W ogłoszenie o s [...].pdf

2021-04-14 10:56 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu ogłoszenie dla postępowania dot. Kontraktu Z-13/W.

Z-13W plik JEDZ.pdf

espd-request.xml

2021-04-02 09:34 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenie o sprostowaniu nr 2021/S 065-168929 dla Kontraktu Z-13/W.

Z-13W zmiana terminu [...].pdf

Z-13W_ogłoszenie o s [...].pdf

2021-03-15 09:44 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-13/W.

Z-13W Odpowiedzi 7.p [...].pdf

2021-03-12 10:43 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-13/W.

Z-13W odpowiedzi 6.p [...].pdf

2021-03-04 10:18 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytania do SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-13/W.

Z-13W odpowiedzi_5.p [...].pdf

2021-03-01 12:32 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-13/W.

Z-13W_odpowiedz_4.pd [...].pdf

2021-02-05 15:02 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania odnośnie SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-13/W.

Z-13W_odpowiedz3.pdf

2021-01-19 10:47 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź ma pytanie odnośnie SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-13/W.

Z-13W_odpowiedz2.pdf

2021-01-18 14:30 Marta Chojnacka-Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź ma pytanie odnośnie SIWZ dla postępowania dot. Kontraktu Z-13/W.

Z-13W_odpowiedz.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3206