Proceeding: pn/04/2020 Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o.

Katarzyna Bury
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 22-12-2020 11:45:00
Placing offers : 05-02-2021 12:00:00
Offers opening : 05-02-2021 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS249-622335-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.2 2020-12-22 11:45:00 Proceeding
SIWZ pn_04_2020 5 autobusów EURO 6.doc doc 790.5 2020-12-22 11:45:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 1 04_2020 p.pdf pdf 1511.67 2021-01-05 13:34:56 Public message
pytania i odpowiedzi 2 04_2020 p.pdf pdf 860.6 2021-01-18 13:19:00 Public message
zmiana terminu składania ofert pl.pdf pdf 147.65 2021-01-26 12:24:54 Public message
2021-OJS020-048153-pl sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 66.02 2021-01-29 12:43:48 Public message
informacja z otwarcia ofert pn_04_2020.pdf pdf 29.1 2021-02-05 14:09:44 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty pn_04_2020.pdf pdf 43.49 2021-03-04 12:44:59 Public message

Announcements

2021-03-04 12:44 Katarzyna Bury Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o. o.", znak sprawy pn/04/2020

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-04 12:41 Katarzyna Bury The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-05 14:09 Katarzyna Bury Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-29 12:43 Katarzyna Bury 2021-OJS020-048153-pl sprostowanie - ogłoszenie o zamówieniu

2021-OJS020-048153-p [...].pdf

2021-01-26 12:24 Katarzyna Bury Informacja o zmianie terminu składania ofert i modyfikacji SIWZ

zmiana terminu skład [...].pdf

2021-01-18 13:19 Katarzyna Bury pytania i odpowiedzi (2)

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-01-05 13:34 Katarzyna Bury pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1976