Proceeding: PN/UZP/TT/2/2020 Dostawa piętnastu fabrycznie nowych niskopodłogowych przegubowych autobusów komunikacji miejskiej w 2021 roku dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 150

Patrycja Gałuszka
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: TT
Deadlines:
Published : 16-12-2020 09:44:00
Placing offers : 08-02-2021 09:30:00
Offers opening : 08-02-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 136.05 2020-12-16 09:44:00 Proceeding
SIWZ_BUS_15x18 m.pdf pdf 3849.02 2020-12-16 09:44:00 Proceeding
Formularz BUS_15x18m.docx docx 3448.73 2020-12-16 09:44:00 Proceeding
Wytyczne dotyczące okablowania w pojazdach dla urządzeń mobilnych ŚKUP.pdf pdf 84.72 2020-12-16 09:44:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna - SDIP.pdf pdf 485.88 2020-12-16 09:44:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna - SDIP_komp_karta_opisowa.pdf pdf 253.63 2020-12-16 09:44:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 81.pdf pdf 1576.54 2021-01-13 10:37:25 Public message
Wzór dokumentu doswiadczenie zawodowe.docx docx 22.12 2021-01-13 10:38:45 Public message
Formularz BUS_15x18m z uwzględnieniem zmian do dnia 12.01.2021 r..docx docx 3448.92 2021-01-13 10:39:23 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 79.64 2021-01-13 10:39:54 Public message
Zmiany do SIWZ od nr 1 do nr 30.pdf pdf 992.41 2021-01-13 10:41:42 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 82 do nr 83.pdf pdf 1090.06 2021-01-14 10:42:35 Public message
Zmiany do SIWZ od nr 31 do nr 32.pdf pdf 659.63 2021-01-14 10:44:10 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 84 do nr 86.pdf pdf 982.77 2021-01-22 14:39:13 Public message
Zmiany do SIWZ od nr 33 do nr 34.pdf pdf 1837.14 2021-01-22 14:40:18 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 78.06 2021-01-22 14:40:52 Public message
2021_01_22 Wzór dokumentu doswiadczenie zawodowe.docx docx 21.75 2021-01-22 14:41:37 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawców nr 87.pdf pdf 825.45 2021-01-26 09:11:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 941.16 2021-02-08 13:34:24 Public message
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania.pdf pdf 884.88 2021-02-19 10:01:03 Public message

Announcements

2021-02-19 10:01 Patrycja Gałuszka Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zawiadomienie o rozs [...].pdf

2021-02-08 13:34 Patrycja Gałuszka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-26 09:11 Patrycja Gałuszka Odpowiedź na pytanie Wykonawców nr 87

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-01-22 14:41 Patrycja Gałuszka Wzór dokumentu "Doświadczenie zawodowe"

2021_01_22 Wzór doku [...].docx

2021-01-22 14:40 Patrycja Gałuszka Zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2021-01-22 14:40 Patrycja Gałuszka Zmiany do SIWZ od nr 33 do nr 34

Zmiany do SIWZ od nr [...].pdf

2021-01-22 14:39 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 84 do nr 86

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-01-14 10:44 Patrycja Gałuszka Zmiany do SIWZ od nr 31 do nr 32

Zmiany do SIWZ od nr [...].pdf

2021-01-14 10:42 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 82 do nr 83

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-01-13 10:41 Patrycja Gałuszka Zmiany do SIWZ od nr 1 do nr 30

Zmiany do SIWZ od nr [...].pdf

2021-01-13 10:39 Patrycja Gałuszka Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2021-01-13 10:39 Patrycja Gałuszka FORMULARZ OFERTOWY z uwzględnieniem zmian do dnia 12.01.2021 r.

Formularz BUS_15x18m [...].docx

2021-01-13 10:38 Patrycja Gałuszka Wzór dokumentu - „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”

Wzór dokumentu doswi [...].docx

2021-01-13 10:38 Patrycja Gałuszka The message was withdrawn by the Buyer.
2021-01-13 10:37 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 81

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3336