Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.103.2020 „Projekt adaptacji dla potrzeb kształcenia specjalnego kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu”

Ewelina Potępa
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 15-12-2020 11:54:00
Placing offers : 10-02-2021 09:50:00
Offers opening : 10-02-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki edytowalne.docx docx 68.07 2020-12-15 11:54:00 Proceeding
SIWZ - Kaszubska.pdf pdf 1898.51 2020-12-15 11:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 766384-N-2020 z dnia 15.12.2020.pdf pdf 401.52 2020-12-15 11:54:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kaszubska 2.pdf pdf 996.55 2021-04-26 08:23:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540397775-N-2021 z dnia 08.01.2021 r..pdf pdf 196.13 2021-01-08 08:28:36 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 1.doc doc 88.5 2021-01-08 08:28:36 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 08.01.2021 r..pdf pdf 1361.28 2021-01-08 08:28:36 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 12.01.2021 r..pdf pdf 557.04 2021-01-12 10:52:25 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540400200-N-2021 z dnia 12.01.2021 r..pdf pdf 196.13 2021-01-12 10:52:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540404970-N-2021 z dnia 19.01.2021 r..pdf pdf 196.13 2021-01-19 11:54:23 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 19.01.2021 r..pdf pdf 558.69 2021-01-19 11:54:23 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ tj. formularz ofertowy.doc doc 92 2021-01-26 14:45:37 Public message
Modyfikacja SIWZ z dn. 26.01.2021 r..pdf pdf 1388.26 2021-01-26 14:45:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540408799-N-2021 z dnia 26.01.2021 r..pdf pdf 212.81 2021-01-26 14:45:37 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 29.01.2021 r..pdf pdf 557.04 2021-01-29 11:53:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540410346-N-2021 z dnia 29.01.2021 r..pdf pdf 197.61 2021-01-29 11:53:34 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ.doc doc 75.5 2021-02-02 12:34:09 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540411566-N-2021 z dnia 02.02.2021 r..pdf pdf 203.99 2021-02-02 12:34:09 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 02.02.2021 r..pdf pdf 1563.18 2021-02-02 12:34:09 Public message
Modyfikcja SIWZ z dnia 03.02.2021 r..pdf pdf 857.68 2021-02-03 07:54:02 Public message
Pismo.pdf pdf 763.51 2021-02-03 08:02:55 Public message
Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.docx docx 24.52 2021-02-10 10:32:37 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 808.39 2021-02-10 10:32:37 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510432807-N-2021 z dnia 14.06.2021.pdf pdf 128.59 2021-06-14 12:41:52 Public message

Announcements

2021-06-14 12:41 Ewelina Potępa W związku z podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia w załączeniu przekazuję ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które zostało opublikowane na stronie: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8433b532-4cd8-4e17-8c47-4b696457e7fa

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-04-26 08:23 Ewelina Potępa W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej" dla przedmiotowego postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-10 10:32 Ewelina Potępa W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu przekazuję informację z ich otwarcia wraz z edytowalnym oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia do [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-10 07:41 Ewelina Potępa W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert na przedmiotowe zadanie przekazuję link do transmisji online:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97463192313?pwd=dlRyU0p4TXlpay9QV0FpMERCbWYrUT09
Meeting ID: 974 6319 2313
Passcode: bxX43h
2021-02-03 08:02 Ewelina Potępa W załączeniu przekazuję pismo z dnia 03.02.2021 r. w sprawie zwrócenia uwagi na konieczność analizy złożonych już ofert pod kątem wprowadzonych modyfikacji.

Pismo.pdf

2021-02-03 07:54 Ewelina Potępa W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 03.02.2021 r.

Modyfikcja SIWZ z dn [...].pdf

2021-02-02 12:34 Ewelina Potępa W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 02.02.2021 r. wraz z zmodyfikowanym załącznikiem nr 1a do SIWZ / 1a do umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540411566-N-2021 z dnia 02.02.2021 r.

Zmodyfikowany załącz [...].doc

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

2021-01-29 11:53 Ewelina Potępa W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 29.01.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540410346-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-26 14:45 Ewelina Potępa W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 26.01.2021 r. wraz z zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ, tj. Formularzem ofertowym oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540408799-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.

Zmodyfikowany załącz [...].doc

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-19 11:54 Ewelina Potępa W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 19.01.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540404970-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

2021-01-12 10:52 Ewelina Potępa W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 12.01.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540400200-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-08 08:28 Ewelina Potępa W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 08.01.2021 r. wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ, tj. formularzem ofertowym oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540397775-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmodyfikowany załącz [...].doc

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1185