Proceeding: ZP/PN/22/2020 „Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek i depozyt soczewek, dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej, dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem oraz dostawa leku Aflibercept dla potrzeb Oddziału Okulistyki.”

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Deadlines:
Published : 15-12-2020 11:35:00
Placing offers : 15-01-2021 09:30:00
Offers opening : 15-01-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ - zał. nr 19.doc doc 183 2020-12-15 11:35:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 655 2020-12-15 11:35:00 Proceeding
ogólne warunki umowy dla pakietów 2 do 14 zalacznik nr 22.docx docx 23.24 2020-12-15 11:35:00 Proceeding
ogólne warunki umowy dla pakietu 1 zalacznik nr 21.odt odt 26.82 2020-12-15 11:35:00 Proceeding
ogólne warunki umowy dla pakietu 15 zalacznik nr 23.doc doc 68 2020-12-15 11:35:00 Proceeding
ogólne warunki umowy dla pakietu 16 zalacznik nr 24.doc doc 69.5 2020-12-15 11:35:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 278.28 2020-12-15 11:35:00 Proceeding
zał. 1-16.xls xls 497 2020-12-15 11:35:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 91.32 2020-12-28 08:38:03 Public message
Wyjasnienia do SIWZ.pdf pdf 524.39 2020-12-23 12:43:55 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 312.82 2020-12-23 12:49:59 Public message
po modyfikacji pakiet 1-16.xls xls 493 2020-12-23 12:49:59 Public message
modyfikacja- ogólne warunki umowy dla pakietu 16 zalacznik nr 24.doc doc 70 2020-12-23 12:49:59 Public message
modyfikacja- ogólne warunki umowy dla pakietu 1 zalacznik nr 21.doc doc 27.58 2020-12-23 12:49:59 Public message
modyfikacja- ogólne warunki umowy dla pakietów 2 do 14 zalacznik nr 22.docx docx 23.28 2020-12-23 12:49:59 Public message
upoważnienie 26.11.2020 P Kinga Wieczorek .pdf pdf 153.33 2020-12-29 14:20:42 Public message
Wyjaśniania 2 do SIWZ.pdf pdf 225.59 2020-12-29 14:20:42 Public message
upoważnienie 26.11.2020 P Kinga Wieczorek .pdf pdf 153.33 2020-12-30 11:02:29 Public message
Wyjaśnienie 3 do SIWZ.pdf pdf 730.76 2020-12-30 11:02:29 Public message
sprostowanie do wyjaśnień do SIWZ cz.3.pdf pdf 209.59 2021-01-12 11:35:33 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 235.65 2021-01-15 12:57:19 Public message
zał. 18.docx docx 15.96 2021-01-15 12:57:19 Public message
uniewaznienie.pdf pdf 213.91 2021-01-21 14:09:11 Public message
wynik 1.pdf pdf 405.06 2021-01-28 10:47:22 Public message
wynik cz. 4.pdf pdf 267.12 2021-02-08 11:32:40 Public message
wynik 2.pdf pdf 367.82 2021-02-04 12:21:42 Public message
wynik 3.pdf pdf 273.17 2021-02-05 09:57:27 Public message

Announcements

2021-02-08 11:32 Katarzyna Ciurysek wynik cz. 4

wynik cz. 4.pdf

2021-02-05 09:57 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik cz. 3

wynik 3.pdf

2021-02-05 09:56 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-04 12:21 Katarzyna Ciurysek Wynik cz. 2

wynik 2.pdf

2021-02-04 12:20 Katarzyna Ciurysek wynik cz. 2
2021-01-28 10:47 Katarzyna Ciurysek Wynik cz. 1

wynik 1.pdf

2021-01-21 14:09 Katarzyna Ciurysek unieważnienie dot. pakietów nr: 5,12 oraz 11,14

uniewaznienie.pdf

2021-01-15 12:57 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu protokół z otwarcia ofert + załącznik 18

protokół z otwarcia [...].pdf

zał. 18.docx

2021-01-12 11:35 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu sprostowanie do wyjaśnień do SIWZ cz.3.

sprostowanie do wyja [...].pdf

2020-12-30 11:02 Katarzyna Ciurysek Wyjaśnienia 3 do SIWZ

upoważnienie 26.11. [...].pdf

Wyjaśnienie 3 do SIW [...].pdf

2020-12-29 14:20 Katarzyna Ciurysek Wyjaśnienia 2 do SIWZ

upoważnienie 26.11. [...].pdf

Wyjaśniania 2 do SIW [...].pdf

2020-12-28 08:38 Katarzyna Ciurysek zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2020-12-23 12:49 Katarzyna Ciurysek Modyfikacja SIWZ + zmodyfikowane pakiety (załącznik od 1-16) oraz modyfikacja ogólne warunki umowy złączniki 21,22 oraz 24.

Modyfikacja SIWZ.pdf

po modyfikacji pakie [...].xls

modyfikacja- ogólne [...].doc

modyfikacja- ogólne [...].doc

modyfikacja- ogólne [...].docx

2020-12-23 12:43 Katarzyna Ciurysek Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjasnienia do SIWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1114