Proceeding: ZAKUP 21 SZTUK RADIOTELEFONU MOTOROLA DP4600E W ZESTAWIE Z ŁADOWARKĄ ORAZ MIKROGŁOŚNIKIEM

Anna Olech
Gmina Sędziszów Małopolski Department: SOiO
Deadlines:
Posted : 11-12-2020 11:20:00
Placing offers: 15-12-2020 14:30:00
Opening offers : 15-12-2020 14:35:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

1. Termin realizacji zamówienia – 29 grudnia 2020 r.,

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy,

3. Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp.

4. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 14 dni od dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą na dane:

Nabywca:
GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 8181584373
Odbiorca:
URZĄD MIEJSKI W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy,

6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad, objęty min 24 miesięczną gwarancją,

7. Wykonawca składając ofertę potwierdza zapoznanie się z treścią ogłoszenia, opisem przedmiotu zamówienia - w załączeniu,

8. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy,

9. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu,


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja.docx docx 12.87 2020-12-11 11:20:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE.docx docx 33.1 2020-12-11 11:20:00 Proceeding
Klauzula informacyjna - zamówienie do 30 tys euro.docx docx 14.54 2020-12-11 11:22:15 Proceeding

Announcements

2020-12-14 14:49 Anna Olech Radiotelefony przeznaczone są dla jednostek OSP.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 RADIOTELEFON MOTOROLA DP4600E W ZESTAWIE Z ŁADOWARKĄ ORAZ MIKROGŁOŚNIKIEM - 21 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5175 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 363