Proceeding: INFR/882/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Deadlines:
Posted : 11-12-2020 11:24:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 373.5 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 1 do umowy - wykaz osob.doc doc 38 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 1.1 do SIWZ - form. ofert. - ZAD. 1.doc doc 108 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 2.1 do SIWZ - wzor umowy - ZAD. 1.doc doc 145.5 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 3 do umowy - wykaz odpadow.docx docx 17.47 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 4 do umowy - oświadcz. o przekaz. odpadow.doc doc 61 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 5 do umowy - osw. o samodzielnym przetw. odpadow niebezp..doc doc 60.5 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 6 do umowy - klauzula RODO.docx docx 19.66 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 1 do umowy - wykaz osob.doc doc 38 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 1.2 do SIWZ - form. ofert. - ZAD. 2.doc doc 70.5 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 2.2 do SIWZ - wzor umowy - ZAD. 2.doc doc 130 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 3 do umowy - wykaz odpadow.docx docx 17.47 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 4 do umowy - oswiadczenie o przekaz. odpadow.doc doc 61 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 5 do umowy - osw. o samodzielnym przetw. odpadow niebezp..doc doc 60.5 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zal. nr 6 do umowy - klauzula RODO.docx docx 19.66 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 186 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc doc 29.5 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
OGŁOSZENIE W DZ. URZ. UE.pdf pdf 125.34 2020-12-11 11:24:00 Proceeding
Informacja o sprostowaniu tresci ogloszenia.doc doc 48 2020-12-16 09:35:37 Public message
Sprostowanie ogloszenia.pdf pdf 69.85 2020-12-16 09:35:37 Public message
Publikacja sprostowania ogl..pdf pdf 64.71 2020-12-21 09:14:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 58 2021-01-14 10:33:46 Public message

Announcements

2021-01-14 10:33 Alicja Sokołowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].doc

2020-12-21 09:14 Alicja Sokołowska Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.12.2020 r.

Publikacja sprostowa [...].pdf

2020-12-16 09:35 Alicja Sokołowska Sprostowanie treści ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Informacja o sprosto [...].doc

Sprostowanie oglosze [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 425