Proceeding: Materiały reklamowe, artykuły promocyjne i informacyjne z logo WSPol (maseczka z logo)

Wojciech Nowak
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Department: Działu Komunikacji Społecznej
Deadlines:
Posted : 25-11-2020 13:34:00
Placing offers: 27-11-2020 08:12:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców zapraszamy do złożenia oferty na Maseczki wielokrotnego użytku z logo WSPol - materiały promocyjne

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 10 dni roboczych od podpisania umowy, akceptacji projektu; 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 47 733 55 99 lub 47 733 54 62.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

1)      Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

 

2)      Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

 

3)      Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4)      Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

5)      Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 14 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

6)      Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

 

7)      Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

8)      Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy bez podania przyczyny, a oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

 

9)      Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

10)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy zgodną ze złożoną ofertą (Wykonawcy) oraz otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia dni robocze licząc od daty określonej w zamówieniu terminu dostawy. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z faktury Wykonawcy.

 

11)  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu 10 dni roboczych od akceptacji projektu.

 

12)  Osoba do kontaktu Wojciech Nowak 47 733 5599/Marcin Szymański 47 733 5462

https://www.wspol.edu.pl/zamowienia/ 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
maseczka.jpg jpg 326.07 2020-11-25 13:34:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Maseczki wielokrotnego użytku z logo WSPol - promocyjne Wyprofilowana maseczka dwuwarstwowa wielokrotnego użytku z logo WSPol oraz napisem Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Kolor maseczki granat zbliżony do kolorystyki CMYK C-85 M-68 Y-0 K100. Kolor gumek granatowy lub czarny. Każda maseczka oddzielnie zapakowana. Skład: Poliester,poliamid oraz bawełna. Gramatura 100 gram.

maseczka.jpg

100 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.7255 PLN, EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Dodatkowe koszty po stronie dostawcy - Proszę potwierdzić (0)
5 Gwarancja - 6 miesięcy (0)
Unlock the form

The number of page views: 187