Proceeding: 275/2020/ZP 275/2020/ZP Zakup jednorazowych maseczek ochronnych.

Deadlines:
Posted : 25-11-2020 08:27:00
Placing offers: 26-11-2020 18:45:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na ZAKUP JEDNORAZOWYCH MASECZEK OCHRONNYCH.


Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Po wprowadzeniu oferty do załącznika, wartość netto należy wpisać w pole: cena netto  formularza elektronicznego i oznaczyć właściwą stawkę VAT. System powinien automatycznie wyliczyć wartość brutto.

Jeżeli w danej ofercie zastosowanie mają różne stawki VAT, należy na ekranie głównym przy  przedmiocie zamówienia  wpisać ręcznie wartość w pole: cena brutto.

Oferty prosimy przesłać w układzie określonym w Załączniku nr 1 i poprzez poniższy formularz elektroniczny do godziny 18:45 dnia 26 listopada 2020 roku.

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez  Zamawiającego jest wysłanie formularza ZAMÓWIENIA, którego wzór zamieściliśmy w załączniku.

  

W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1_Specyfikacja_maseczki COVID-19.xlsx xlsx 15.16 2020-11-25 08:27:00 Ordered object
Załącznik nr 2_Klauzula informacyjna_maseczki COVID-19.docx docx 20.43 2020-11-25 08:27:00 Ordered object
Załacznik nr 3_Wzór zamówienia_maseczki COVID-19.docx docx 45.19 2020-11-25 08:27:00 Ordered object

Announcements

2020-12-15 15:36 Agnieszka BAJUK Szanowni Państwo, W sprawie postępowania, którego przedmiotem jest - Zakup jednorazowych maseczek ochronnych - ZNAK SPRAWY: 275/2020/ZP, ID 399527 - informujemy, że Zamawiający nie rozstrzygnął postępowania ze względu na wstrzymanie środków finansowych.
2020-12-02 08:26 Agnieszka BAJUK Szanowni Państwo,
W sprawie postępowania, którego przedmiotem jest - Zakup jednorazowych maseczek ochronnych. ZNAK SPRAWY: 275/2020/ZP, ID 399527 informujemy, że w związku wpłynięciem do Zamawiającego dużej ilości ofert, aktualnie trwa jeszcze sprawdzanie przesłanych przez Państwa ofert pod kontem poprawności formalnej i merytorycznej.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 -

Załacznik nr 1_Specy [...].xlsx

Załącznik nr 2_Klauz [...].docx

Załacznik nr 3_Wzór [...].docx

1 pc. 4 Regionalna Baza Logistyczna
Bernarda Pretficza 28
50-984, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Po od otrzymaniu Zamówienia od Zleceniodawcy i najpóźniej do 08.12.2020 r. . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 759