Proceeding: Eksploatacja 5 instalacji/ 2020

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Posted : 24-11-2020 13:44:00
Placing offers: 29-12-2020 12:00:00
Opening offers : 29-12-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.1 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 519.21 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Zadanie 1 - Dylów.7z 7z 886.17 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Zadanie 2 - Julków.7z 7z 889.35 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Zadanie 3 - Gotartów.7z 7z 844.91 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Zadanie 4 - Ostrzeszów.7z 7z 997 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Zadanie 5 - Bełchatów.7z 7z 1203.49 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.docx docx 20.74 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - RODO.docx docx 15.35 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.08 2020-11-24 13:44:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 86.49 2020-12-15 13:05:49 Public message
espd-request.xml xml 146.99 2020-12-15 13:05:49 Public message
README.txt txt 0.93 2020-12-15 13:05:49 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy Ostrzeszów.pdf pdf 201.46 2020-12-17 08:07:09 Public message
Formularz ofertowy Dylów -modyfikacja.pdf pdf 193.05 2020-12-21 11:39:29 Public message
odpowiedź - platforma.pdf pdf 48.37 2020-12-18 13:31:03 Public message
Załącznik nr 1 do umowy - Ostrzeszów modyfikacja 23.12.2020.pdf pdf 188.47 2020-12-24 09:18:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 90.71 2020-12-29 14:02:40 Public message

Announcements

2020-12-29 14:02 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-24 09:18 Barbara Dąbrówka Załącznik nr 1 do umowy Ostrzeszów modyfikacja

Załącznik nr 1 do um [...].pdf

2020-12-21 11:39 Barbara Dąbrówka Modyfikacja załącznika formularz ofertowy -Dylów

Formularz ofertowy D [...].pdf

2020-12-18 13:31 Gabriela Watała Odpowiedź na zapytanie

odpowiedź - platform [...].pdf

2020-12-17 08:07 Gabriela Watała W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy Ostrzeszów

Załącznik nr 1 do SI [...].pdf

2020-12-15 13:05 Małgorzata Podsiadła JEDZ

espd-request.pdf

espd-request.xml

README.txt

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 727