Proceeding: kajdanki szczękowych na ręce

Arkadiusz Falkowski
Szkoła Policji w Słupsku
Deadlines:
Posted : 23-11-2020 15:22:00
Placing offers: 27-11-2020 08:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Do oferty proszę załączyć zdjęcia i dokładny opis.

Kupujący przed dokonaniem zakupu zastrzega sobie możliwość obejrzenia egzemplarza wzorcowego na koszt składającego ofertę.

UWAGA - ilość nie jest ostateczna i zależy od ceny jednostkowej.

 

Koszt dostawy pokrywa sprzedający.

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 47 7437 568

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 kajdanki szczękowych na ręce Kajdanki na ręce muszą: 1) umożliwiać łatwe, skuteczne i szybkie skrępowanie, poprzez ich założenie i zamknięcie na nadgarstkach osoby obezwładnianej, 2) uniemożliwiać osobie skrępowanej uwolnienie się za pomocą siły własnej lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów, 3) składać się z dwóch jednakowych obejm, połączonych łańcuszkiem, mocowanym za pomocą obrotowych zaczepów do korpusu obejm, 4) posiadać na obu obejmach stałych dwuzapadkowy mechanizmem zamykająco – blokującym oraz obejmy ruchome zębatki, 5) posiadać, po zamknięciu się chwytów, możliwość blokowania zębatki mechanizmu zamykającego kluczykiem w dowolnym miejscu, 6) uniemożliwiać, w przypadku ich prawidłowego założenia, powstawania u skrępowanej osoby otarć i okaleczeń, 7) w komplecie dwa kluczyki (kluczyk musi blokować kajdanki przed otwarciem oraz otwierać kajdanki zablokowane). 8) kajdanki muszą być wykonane z materiału, nie oddziałującego toksycznie na organizm ludzki, 1. Wymagania wytrzymałościowe: 1) kajdanki muszą wytrzymywać działanie przyłożonej statycznie siły rozrywającej o wartości 2300 [N] (siła przyłożona w płaszczyźnie klamry, druga klamra zamocowana w uchwycie). Po ustaniu działania siły kajdanki muszą zachować swoje właściwości użytkowe, 2) kajdanki muszą wytrzymywać działanie przyłożonej statycznej siły zginającej klamrę o wartości 500 [N] (klamra zamocowana w uchwycie od strony mocowania łańcuszka łączącego klamry, siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny klamry na końcu klamry przeciwległym do miejsca jej mocowania w uchwycie). Siła nie może powodować odkształcenia trwałego klamry. 260 pc. Szkoła Policji w Słupsku, Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
ul. Jana Kilińskiego 42
76-200, Słupsk
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Dostawa - owar niezgodny z opisem zamówienia zostanie odesłany na koszt dostawcy. (0)
Unlock the form

The number of page views: 130