Proceeding: Skrzynia transportowa EXPLORER 7641 czarna z pełnym wypełnieniem pianką

Deadlines:
Posted : 19-11-2020 14:46:00
Placing offers: 22-11-2020 14:41:00
Opening offers : 22-11-2020 14:46:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu informujemy o postępowaniu i zapraszamy do składania ofert na dostawę: 

- skrzyń transportowych Explorer 7641 czarnych z pełnym wypełnieniem pianką

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP W OPOLU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 pkt 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1) Zakupy KWP w Opolu wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru, usługi lub roboty musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego  KWP w Opolu odsyła towar na koszt wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem oferty najkorzystniejszej, informacja o wyniku zostanie opublikowana za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

7) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert innych niż w treści postępowania.


Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.

Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki - nie należy składać oferty.

Informacje dodatkowe:

- Towar musi być nowy i nigdy nie używany.

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: do 10 dni od otrzymanego zamówienia,

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
RODO.doc doc 36 2020-11-19 14:46:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Skrzynia transportowa EXPLORER 7641 czarna z pełnym wypełnieniem pianką Skrzynie maja być koloru czarnego, wypełnione w całości utwardzoną pianką. Posiadać wysuwane rozkładane rączki, oraz łożyskowane kółka transportowe. 2 pc. Magazyn Uzbrojenia Działu Zaopatrzenia
ul. Oleska 95
45-022, Opole
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od otrzymania przesyłki i faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - do 10 dni od otrzymanego zamówienia, proszę o potwierdzenie (0)
5 RODO - do zapoznania

RODO.doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 131