Proceeding: 48/SZP/2020 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO I KOKSU PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Deadlines:
Posted : 19-11-2020 13:46:00
Placing offers: 27-11-2020 08:30:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami. Opis sposobu przygotowania oferty Zamawiający zawarł w Rozdz. X SIWZ.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 48-SZP-2020.pdf pdf 637.84 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
SIWZ 48-SZP-2020.pdf pdf 835.76 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf pdf 97.64 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy - wersja edytowana.docx docx 47.79 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.pdf pdf 290.89 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowana.docx docx 31.72 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 320.56 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ - Grupa kapitalowa - wersja edytowana.docx docx 37.48 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ - Grupa kapitalowa.pdf pdf 45.83 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 5a do SIWZ - Wzór umowy - cz. zam. nr 1.pdf pdf 1178.85 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 5b do SIWZ - Wzór umowy - cz. zam. nr 2.pdf pdf 1168.32 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ - Plan dostaw oleju opałowego w I półroczu 2021 roku.pdf pdf 34.32 2020-11-19 13:46:00 Proceeding
Informacja z otwarci ofert + zestawienie 48-SZP-2020.pdf pdf 940.13 2020-11-27 10:58:38 Public message
Wybór cz. zam. nr 1 - 48-SZP-2020.pdf pdf 44.45 2020-12-03 10:19:12 Public message
Wybór cz. zam. nr 2 - 48-SZP-2020.pdf pdf 50.34 2020-12-07 14:36:30 Public message

Announcements

2020-12-07 14:36 Marzena Januszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 2.

Wybór cz. zam. nr 2 [...].pdf

2020-12-03 10:19 Marzena Januszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1.

Wybór cz. zam. nr 1 [...].pdf

2020-11-27 10:58 Marzena Januszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje z otwarcia ofert wraz z zestawieniem ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

The number of page views: 214