Proceeding: ROPS.X/2205/51/2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia dziecięciu 3-godzinnych szkoleń on-line z obsługi komunikatora zoom

Deadlines:
Published : 20-11-2020 10:19:00
Placing offers : 27-11-2020 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie dziesięciu 3-godzinnych szkoleń on-line pn.: „Praca zdalna, szkolenia zdalne za pomocą komunikatorów internetowych"

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytanie ofertowe ROPS.X.2205_51_2020.pdf pdf 1028.11 2020-11-20 10:19:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 Oświadczenie _ROPS.X.2205_51_2020.pdf pdf 354.61 2020-11-20 10:19:00 Criterion
3. Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia_ROPS.X.2205_51_2020.pdf pdf 402.19 2020-11-20 10:19:08 Criterion
Protokół z postępowania ROPS.X.2205_51_2020.pdf pdf 1013.05 2020-12-01 13:26:11 Public message

Announcements

2020-12-01 13:26 Katarzyna Sieradzka Protokół z postępowania

Protokół z postępowa [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena wykonania usługi - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5481 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - Proszę potwierdzić spełnienie warunku uczestnictwa (TAK) oraz uzupełnić załączone oświadczenie, podpisać przez osobę/osoby uprawnione i dołączyć skan dokumentu Attachment required

2. Załącznik nr 1 Oś [...].pdf

(0)
3 Doświadczenie Wykonawcy 50% Posiadam opisane w zapytaniu ofertowym doświadczenie. Proszę potwierdzić (TAK) oraz uzupełnić załączoną tabele, podpisać przez osobę/osoby uprawnione i dołączyć skan Attachment required

3. Załącznik nr 2 Wy [...].pdf

(0)
4 Dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru/ewidencji - Należy załączyć link lub skan danych z właściwego rejestru/ewidencji Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 294