Proceeding: 252/2020/ZP 252/2020/ZP_Zakup środków do dezynfekcji.

Deadlines:
Posted : 18-11-2020 15:26:00
Placing offers: 23-11-2020 08:45:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na ZAKUP ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI.


Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji stanowiącej ZAŁACZNIK nr 1 do niniejszego zapytania.

W przypadku konieczności zastosowania zamienników, w celu przedstawienia oferty, należy dołączyć kartę proponowanego zamiennie artykułu zawierającą specyfikację.

Po wprowadzeniu oferty do załącznika, wartość netto należy wpisać w pole: cena netto  formularza elektronicznego i oznaczyć właściwą stawkę VAT. System powinien automatycznie wyliczyć wartość brutto.

Jeżeli w danej ofercie zastosowanie mają różne stawki VAT, należy na ekranie głównym przy  przedmiocie zamówienia  wpisać ręcznie wartość w pole: cena brutto.

Oferty prosimy przesłać w układzie określonym w Załączniku nr 1 i poprzez poniższy formularz elektroniczny do godziny 8:45 dnia 23 listopada 2020 roku.

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez  Zamawiającego jest wysłanie formularza ZAMÓWIENIA, którego wzór zamieściliśmy w załączniku.

  

W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3_Klauzula informacyjna Środki do dezynfekcji.docx docx 20.31 2020-11-18 15:26:00 Ordered object
ZAŁĄCZNIK nr 1_Środki do dezynfekcji.xlsx xlsx 15.83 2020-11-19 08:09:20 Ordered object
Załacznik nr 2 Wzór zamówienia Środki do dezynfekcji.docx docx 45.71 2020-11-19 08:39:47 Ordered object

Announcements

2020-11-19 08:34 Agnieszka BAJUK Szanowni Państwo,
informujemy,
że wprowadzamy modyfikację TERMINU REALIZACJI w "Kryteriach i warunkach formalnych" do postępowania ID 397398.
Termin realizacji, przy którym warunek brzmiał: ' do 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" ' otrzymuje brzmienie: ' Po otrzymaniu Zamówienia od zleceniodawcy i najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" '.
Dodatkowo w formularzu oferty ZAŁĄCZNIK nr 1 wprowadziliśmy modyfikację o dopuszczeniu produktów zamiennych.
Powyższa zmiana jest podyktowana udzieleniem ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ANALOGICZNEGO POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BYŁ - Zakup środków do dezynfekcji. ZNAK SPRAWY: 252/2020/ZP. (ID 394381).
Informujemy jednocześnie, że analogicznie z wprowadzoną zmianą, modyfikacji uległy opisy warunków: terminu realizacji dostawy w Załączniku nr 1 oraz we Wzorze Zamówienia - Załączniku nr 2. We wskazanych plikach zostały skorygowane zapisy dotyczące terminu realizacji dostawy. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 19.11.2020 roku.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 -

Załącznik nr 3_Klauz [...].docx

ZAŁĄCZNIK nr 1_Środk [...].xlsx

Załacznik nr 2 Wzór [...].docx

1 pc. 4 Regionalna Baza Logistyczna
Bernarda Pretficza 28
50-984, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4679 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Po od otrzymaniu Zamówienia od Zleceniodawcy i najpóźniej do 30.11.2020 r. . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 268